HÒA NHẠC

ItemTitle 
1Giọt Mưa ThuĐôc Tấu - Đàn Bầu
2Tưởng Như Huế Trong LòngHòa Tấu - Bầu Tranh Sáo
3Thương Về Miền TrungHòa Tấu - Bầu Tranh Sáo
4Chuyện Hẹn HòHòa Tấu - Bầu Tranh Sáo
5Lý Ngựa ÔHòa Tấu - Bầu Tranh Sáo
6Cổ NhạcHòa Tấu - Cung Thương Hòa Điệu
7Nam Xuân-Nam Ai- Mái AiHòa Tấu - Cung Thương Hòa Điệu
8Vọng CổHòa Tấu - Cung Thương Hòa Điệu
9Làng TôiSáng Tác : Chung Quân
10Bến XuânSáng Tác : Văn Cao
11Dư âmSáng Tác : Nguyễn Văn Tý
12Ai Về Sông TươngSáng Tác : Thông Đạt
13HỘI TRÙNG DƯƠNG: Tiếng Sông HồngSáng Tác: Phạm Đình Chương
14HỘI TRÙNG DƯƠNG: Tiếng Sông HươngSáng Tác: Phạm Đình Chương
15HỘI TRÙNG DƯƠNG: Tiếng Sông Cửu LongSáng Tác: Phạm Đình Chương
16BẠCH ĐẰNG GIANGTrình Bày: Lê Vũ - Hoàng Cương
17TRƯNG NỮ VƯƠNGTrình Bày:Tam Ca Áo Trắng
18TÌNH YÊUSáng Tác: Đức Thầy

 

 

Độc Tấu  ĐÀN BẦU

GIỌT MƯA THU


 

Hòa Tấu  BẦU TRANH SÁO

TƯỞNG NHƯ HUẾ TRONG LÒNG


 

Hòa Tấu  BẦU TRANH SÁO

THƯƠNG VỀ MIỀN TRUNG


 

Hòa Tấu  BẦU TRANH SÁO

CHUYỆN HẸN HÒ


 

Hòa Tấu  BẦU TRANH SÁO

LÝ NGỰA Ô


 

Hòa Tấu  CUNG THƯƠNG HÒA ĐIỆU

Bài Nhạc CỔ NHẠC


 

Hòa Tấu  CUNG THƯƠNG HÒA ĐIỆU

Bài Nhạc  NAM XUÂN-NAM AI-MÁI AI


 

Hòa Tấu  CUNG THƯƠNG HÒA ĐIỆU

Bài Nhạc VỌNG CỔ


 

Làng Tôi – Chung Quân


 

Bến Xuân – Văn Cao


 

Dư Âm – Nguyễn Văn Tý


 

Ai Về Sông Tương – Thông Đạt


HỘI TRÙNG DƯƠNG – Phạm Đình Chương

 Tiếng Sống Hồng

 Tiếng Sống Hương

 Tiếng Sống Cửu Long


 

Bạch Đằng Giang

Lê Vũ – Hoàng Cương


 

Trưng Nữ Vương

Tam Ca Áo Trắng


Tình Yêu

Đức Thầy

 

 

 


Tìm Kiếm