10 THÁNG 3 : NGÀY GIỔ TỔ DÒNG VIỆT

Huy Việt Trần Văn Hợi

…..

IMG.651Trước hết, tác giả xin nói rõ: Tuy gọi là ngày Giỗ Tổ, nhưng không một Vua Hùng nào chết vào ngày 10 tháng 3 cả.

,,,,,

Hỏi: Tại sao lại chọn ngày Giỗ Tổ dòng Việt vào ngày đó ?

Thưa: Tổ Tiên ta xưa đã chọn Rồng Tiên làm hèm Tổ.

…..

Mà  Rồng: 1) là biểu tượng của Thiên Sứ luôn mang điềm lành xuống cho nhân loại.

…………..2) là linh lực của Đất Trời, là một linh vật có tinh thần tự lập cao độ nhất.

…………..3) là Thần trông coi và điều hòa mưa gió.

…..

Tiên :  là người trọn vẹn, đã đạt được giác ngộ cao, quán thông được sinh tử và có nhiều quyền năng trên ngũ hành.

…..

Tổ Tiên ta đã chọn tháng Ba ngày 10 là căn cứ trên lý số học. Vì theo lịch số thì: Trời khởi tự Tý – Người khởi tự Dần. Dần là tháng Giêng, Mão là tháng Hai. Thìn là tháng Ba. Thìn có nghĩa là Rồng; và tháng Ba cũng là tháng mà dân Việt ta cần mưa để làm ruộng.

Còn số 10 là số trọn vẹn nhất trong cõi Người, thường dùng làm biểu tường cho Tiên.

…..

Để mọi người dễ hiểu, dễ nhớ – dù ít học – Các Cụ Tổ ta đã giản đơn ý nghĩa những con số đó bằng câu: Ngày Tiên, Tháng Rồng.

…..

Chúng ta là người Việt, nếu không vọng ngoại và không có thiên kiến thì ngày Quốc Khánh của dân tộc phải là ngày mùng 10 tháng 3. được như vậy, tình đoàn kết dân tộc mới có nền tảng vững chắc, ý nghĩa sâu sắc và gắn bó chân thực.

…..

Huy Việt Trần Văn Hợi

(Nguồn : Tập San Tư Tưởng số 13)

[Tác Giả] [Lãnh Vực]

Tìm Kiếm