Daily Archives: September 23, 2021

TRỞ VỀ TÔ THẮM QUÊ MẸ

Thư Hương ( Thái Bình Minh TriếtTriết Gia Kim Định )

Phật Giáo là một thực thể rất phiền toái vì vừa là một nền triết vừa là một tông giáo và tuy phát xuất từ Ấn Độ nhưng hồn lại từ Đông Á, lại du nhập vào nhiều nơi như Tàu, miền Đông Nam (các nước tiểu thừa) và Việt Nam. Chính sự du nhập ở nhiều nơi này giúp tìm ra những nét then chốt trong Phật Giáo, giúp cho thẩy mối liên hệ giữa Phật Giáo và Việt Nam có tính cách họ máu hàng dọc, được chứng tỏ bằng những lâu đài văn hóa cao cả không đâu có được như vậy. Xứng đáng là mô thức cho các cuộc giao thoa văn hóa khác. Ta sẽ lần lượt xét sơ qua.

—————————————————————————————————————

HỘI AN VIỆT Và TRANG MẠNG VIET NAM VAN HIEN

Việt Nhân

Hội An Việt trước đây đã được lan tỏa ra nhiều nước trên thế giới, nay công trình xây dựng nền tảng đã tạm xong, chỉ cần phổ biến sâu rộng, hiện nhiều Anh Chị em đã già, nên hầu như đã ngưng hoạt động, một số hoạt động lẻ tẻ ở Hoa Kỳ còn tiếp tục nghiên cứu về Văn Hóa Việt nhằm chấn hưng nền Văn Hoá Nhân bản của Tiên Việt, đó là nền Nhân bản mang tinhthần: NHÂN NGHĨA BAO DUNG, để giải độc nền Văn Hoá Vật Bản, họ luôn dùng Bạo lực và Mưu gian, luôn dơ năm tay để giết hại, cướp bóc đồng bào mà dành miếng ăn. Còn ở Việt Nam tuy còn có một số ít vị còn học hỏi về Việt Nho, nhưng không có hoạt động An Việt nào hết

Tìm Kiếm