Daily Archives: October 28, 2023

Cuộc Cách Mạng 1/11/1963

Vũ Ngự Chiêu

LTG: 60 năm đà trôi qua sau ngày tàn của chế độ Đệ Nhất VNCH. Hầu hết tài liệu văn khố các quốc gia liên hệ, đặc biệt là Mỹ và VNCH, đã giải mật. Năm 1963, chính phủ Kennedy đã chủ trương loại bỏ vợ chồng Ngô Đình Nhu và tìm thêm những lãnh đạo mới để có thể duy trì một miền Nam chống Cộng. Nhưng anh em họ Ngô quyết bảo vệ quyền lợi gia tộc đến cùng, đưa đến cái kết cuộc bi thảm 1-2/11/1963.

Trích: Ngô Đình Nhu, Chết Khó Nhắm Mắt

Tìm Kiếm