Đằng Phương

ANH HÙNG VÔ DANH

                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                   Họ là những Anh Hùng không tên tuổi

Sống âm thầm trong bóng tối mông mênh  

               Không bao giờ được hưởng ánh quang vinh,

               Nhưng can đảm và tận tình giúp nước.

               Họ là những kẻ tự nghìn muôn thuở trước

               Đã phá rừng, xẻ núi, lấp đồng sâu

               Và làm cho những đất cát hoang vu

               Biến thành một giải sơn hà gấm vóc.

               Họ là những kẻ không nài đường hiểm hóc,

               Không ngại xa, hăng hái vượt trường sơn

               Để âm thầm chuẩn bị giữa cô đơn

               Cuộc Nam Tiến mở giang sơn lớn rộng

               Họ là kẻ khi quê hương chuyển động

               Dưới gót giầy của những kẻ xâm lăng,

               Đã xông vào khói lửa, quyết liều thân

               Để bảo vệ giang sơn cho Tổ Quốc,

               Trong chiến đấu, không nài muôn khó nhọc,

               Cười hiểm nguy, bất chấp nỗi gian nan,

               Người thất cơ đành thịt nát xương tan

               Nhưng kẻ sống lòng son không biến chuyển.

               Và đến lúc nước nhà vui thoát hiểm,

               Quyết khước từ lợi lộc với vinh hoa,

               Họ buông gươm quay lại chốn quê nhà

               Để sống lại cuộc đời trong bóng tối.

               Họ là kẻ anh hùng không tên tuổi

               Trong loạn ly như giữa lúc thanh bình

               Bền một lòng dũng cảm, chí hy sinh

               Dâng đất nước cả cuộc đời trong sạch.

               Tuy công nghiệp không ghi trong sử sách,

               Tuy bảng vàng bia đá chẳng đề tên,

               Tuy mồ hoang xiêu lạc dưới trời quên

               Không ai đến khấn nguyền dâng lễ vật,

               Nhưng máu xương trộn lẫn với non sông.

               Và anh hồn chung sống với tấm tình trung

               Đã hòa hợp thành linh hồn giống VIỆT.

 

                                                        Đằng Phương

[Tác Giả] [Lãnh Vực]

Tìm Kiếm