THÍCH TÂM CHÂU
BẠCH THƯ
VỀ VẤN ĐỀ CHIA RẼ GIỮA ẤN QUANG VỚI VIỆT NAM QUỐC TỰ

Tổ Đình Từ Quang
2176 Ontario East Montréal, Québec H2K 1V6, Canada – 1993

NỘI DUNG:

Cuốn sách dày 47 trang, khổ sách thường, có chữ ký của Hoà Thượng Thích Tâm Châu. Nội dung gồm hai phần: Phần A: Sự bất hạnh của Phật Giáo Việt nam tại Úc Châu và Phần B: Vấn đề chia rẽ giữa Việt Nam Quốc Tự và Ấn Quang và sau cùng là phần phụ lục gồm bản sao Tâm Thư đề ngày 9-5-1963 của Thượng Toạ Thích Tâm Châu, Phó Hội Chủ Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam gửi Phật tử Việt Nam và Bản Thông Cáo Chung đề ngày 16-6-1963 giữa Uỷ Ban Liên Bộ (Chính phủ Ngô Đình Diệm) và Phái Đoàn Phật Giáo.

Phần A: Sự bất hạnh của Phật Giáo Việt nam tại Úc Châu:
Hình bìa
Bạch thư trang 1 
Nguyên nhân và sự kiện: trang: 2-3 I 4-5 I 6-7 I 8-9

Phần B: Vấn đề chia rẽ giữa Việt Nam Quốc Tự và Ấn Quang: 
1. Quyết định số 12-93, 12/11/1993 của HT. Thích Phước Huệ: trang 10-11 12-13 
2. Sự liên hệ giữa tôi (HT. Tâm Châu) và TT. Thích Huyền Tôn, cùng TT. Thích Tắc Phước: trang I 14-15 
3. Trách vụ của tôi (HT. Tâm Châu) đối với Phật Giáo: trang 16-17 
4. Cuộc tranh đấu năm 1963: trang 18-19 I 20-2 1 I 22-23
5. Thành lập Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất: trang 24-2526-27 
6. Đại nạn của Phật Giáo: trang I 28-29 I 30-31 I 32-33
7. Vấn đề hoà hợp hoà giải: trang 34-35 I 36-37 38-39 
Ghi chú: trang 40-41 42-43 
Phụ lục: trang 44-45 I 46-47 

VÀI NÉT VỀ HOÀ THƯỢNG THÍCH TÂM CHÂU

ING.530Thích Tâm Châu (1921- ) là một vị hòa thượng Phật giáo Việt Nam. Ông từng là một vị lãnh đạo trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất.

Thân thế và hoạt động

Ông sinh tại Ninh Bình, Việt Nam, quy y học đạo từ năm 11 tuổi.

Ông là một thành viên sáng lập Tổng hội Phật giáo Việt Nam tại Huế năm 1951, sang năm sau thì được tôn là Phó chủ tịch hội đồng trị sự Giáo hội Tăng già Việt Nam.

Đầu thập niên 1960 thời Đệ nhất Cộng hòa Việt Nam, ông cùng Thích Trí Quang và Thích Thiện Minh điều hành Ủy ban liên phái bảo vệ Phật giáo để tranh đấu đòi bình quyền tôn giáo. Khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất ra đời năm 1964 thì ông được chọn làm Viện trưởng Viện Hóa Đạo của Giáo hội.

So với đường lối đấu tranh kịch liệt chống chính phủ Việt Nam Cộng hòa của Thích Trí Quang (nhóm Ấn Quang) thì hòa thượng Thích Tâm Châu cổ động con đường trung hòa hơn [1] (thường gọi là nhóm Việt Nam Quốc tự hay nhóm Viện Hóa Đạo).

Sau năm 1975, ông tỵ nạn tại Canada và định cư tại Montréal, nơi ông sáng lập Tổ đình Từ Quang.

Hòa thượng hiện là Thượng thủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam trên thế giới.
Ông còn là một học giả Phật học với nhiều tác phẩm dịch thuật và khảo luận.

(Nguồn: Bách khoa toàn thư mở Wikipedia [http://vi.wikipedia.org/])

[Tác Giả] [Lãnh Vực]

 

Tìm Kiếm