Người Tìm Hiểu

CÁCH MIỆNG VÀ THỰC TIỂN CÁCH MỆNH

Cách Mệnh là đem Ánh Sáng lại cho Bóng tối , cho Ðịa ngục của Trần gian, của gông cùm xiềng xích, của thịt nát xương tan, của chan hòa máu lệ. Từ đó Cách mệnh phải là tháo gỡ, là “lột xác”, và quyết liệt hơn là Hủy diệt. Nhưng điều kiện tiên quyết là HỦY DIỆT (Destruction) phải gắn liền với Trọng trách TÁI TẠO (Reconstruction), chuyển hoá Vận mệnh lịch sử , sáng tạo MỞ ÐƯỜNG cho tương lai. Vậy yếu tính lý tưởng của Cách mệnh là XÂY DỰNG. Nếu không đủ TƯ CÁCH / NHÂN CÁCH và TRI THỨC đề ra một phương án cho sự nghiệp Tái thiết / Xây dựng thì mọi hành vi chống đối đố kỵ chỉ là PHÁ HOẠI. Nói một cách khác, Cách mệnh là phải tự “lột xác”, tự tháo gỡ chính bản thân để dấn thân nhập cuộc, tích cực đổi mới, xây dựng một tương lai tươi sáng hơn. Cách mệnh càng không phải là “Cách miệng”, chỉ “Lói” mà không “Nàm”, cũng không phải là “khôn ngoan / cao thượng” đạo đức rởm, tránh né cuộc đời “ruồi bâu”, càng không phải chỉ là tiêu cực Tụng niệm, nhất là cuồng tín cầu mong uống nước Cam lộ nơi Tú bà vô thượng để “đốn ngộ”. Xét về “mặt Trái“ quả là một quái kiệt thâm độc ‘vô thượng’, nhưng không phải ‘sư’ nên Giã Ðà tôi mới dám nhắc tới vì xuyên tạc cả từ ngữ của Lục tổ Huệ Năng với con đường Cách Mệnh Tư duy cho giới Vô sản u mê. Còn nếu như theo gã Bán ‘Tơ’ [khoái đếm “Ðô-lơ” hơn tiền “Fơ-răng”], đú đởn với “Cửa Hậu Thiền” nơi Vườn Lộc Uyển để từ từ “Tiệm ngộ”, trắng tay, rũ sạch “bụi trần đô lơ” thì điều này là xuyên tạc cả đường lối tu hành Cách mệnh Tư duy cho giới mắc bệnh tâm thần Trí thức của Ngài Thần Tú. Cách mênh cũng không phải là theo tụi “ma cô” cúi mặt hoan hô Nãnh tụ “đểu” như Hitler, Stalin . . . bất chấp mọi thủ đoạn gian manh đê hèn để chiếm đoạt quyền lãnh đạo của Ðại chiến tướng Trotsky, anh hùng bách chiến, bách thắng của Cách Mạng Nga cũng như tiêu diệt hàng triệu người chống lại “tàn bạo” và “áp bức” theo đúng khẩu hiệu của Lenin, hay với kẻ bán rẻ nhà Tiền bối Cách Mệnh Việt Nam cho Ðế Quốc Pháp vvv…và…vvv…

Vậy tóm lại, thế gian này cần đến Cách mệnh chứ không phải là Cách Mạng coi mạng sống con người như cỏ rác . [“Mạng”  mang ý nghĩa duy vật là mạng sống như ta thường nói: “đánh bỏ mạng” (chứ không phải bỏ “mệnh”) nó đi], trái lại Cách Mệnh với ý nghĩa như với Số mệnh (Fate), Vận mệnh (Destiny) liên đới tới Sử Mệnh (Historical Destiny) đặt nền tảng trên Sử tính (Historicity). Như vậy “MỆNH” của từ Cách mệnh gắn liền với chữ THỜI trong cặp phạm trù (category) Không / Thời gian [“Cách mệnh chi thời, đại hĩ tai” (Kinh Dịch) ] bao quát cả Hiện tại, Quá khứ và Tương lai nên ý nghĩa cũng chẳng khác gì ý nghĩa “Thời tính” (Temporality) của Heidegger. Ngoài ra với Ðông phương chữ Thời mang theo rất nhiều ý nghĩa như thời cơ, thời đại, thời biến, thời bệnh, thời đàm, thời thượng, thức thời, thời loạn, thời luận, thời hiệu . . . Nói một cách tổng quát, Cách mệnh liên quan với chữ Thời, nghĩa là liên quan đến toàn diện của mọi cách thái sinh học đời sống một sinh vật, đặc biệt với con người có ý thức với đời sống tinh thần, nên từ Mệnh” mang ý nghĩa gắn liền với đời sống Tâm Linh. Vậy Cách mệnh đích thực phải là Cách Mệnh Tâm Linh đặt nền tảng trên TÂM ÐỨC / TÂM THỨC, biến ÐAU THƯƠNG thành HẠNH PHÚC, biến Hư vô (Hiển sinh Tương Lai) thành Hiện thực với TƯƠNG LAI TÁC VẬN HỌC [Futuroperology].

Theo truyền thống triết học Ðông phương, không phải hai bàn tay, tức sức lao động sáng tạo ra tri thức theo thuyết duy vật như với Marx. [ Thí dụ: Với các Lãnh tụ Cộng sản dù có đem chặt cụt cả hai tay và hai chân đi thì có phải vì vậy mà chúng không biết cách sử dụng và “sáng tạo moi” được đô-lơ đâu! ]. Với một bản năng của một sinh vật đặc biệt , con người nhờ vào các giác quan và trí óc, trải qua một cuộc sống kinh nghiệm thử thách lâu dài dần dần mới đúc kết thành ý thức tích lũy trong bộ nhớ của não bộ tạo thành đời sống nội tâm của Tâm Linh (Spirit). Một khi đời sống nội tâm được thành hình với sự cọ sát, vật lộn để thích ứng với thiên nhiên, với sinh môi thì tri thức phân tích và tổng hợp phát triển dẫn đến tinh thần sáng tạo, tạo nên thế giới văn minh và văn hoá, đặt nền tảng cho tri thức rồi hệ thống triết học tiến tới đời sống Văn hoá hiện thực tức Văn hiến với triết thuyết NHÂN BẢN TOÀN TRIỂN, toàn Chân, toàn Thiện, toàn Mỹ, được mệnh danh là đời sống Tâm Linh Minh Triết.Theo sự thông diễn của Sri Aurobindo thì đời sống Tâm Linh Minh triết chính là Ðời sống Thánh thượng (Life Divine) và :

 Chỉ khi nào ta sống một cách sâu sắc và vĩ đại như thế với toàn thể phần hồn năng động thì Ðời sống mới có thể có được động lực tạo nên cuộc đời hay là thế giới được cải tiến hoặc thành quyền lực hay Bộ óc và Ðời sống toàn hảo hoặc là sức mạnh và sự thánh thiện của Tâm linh. [S. Aurobindo, The Life Divine, 1060 ]

[Only if we live in that deeper and greater way in our way in our dynamic parts, can there be a force creating life or the world be remade wether in some power or perfection of Mind and Life, or the power and perfection of the Spirit (S. Aurobindo, The Life Divine. 1060).]

Ðời sống tâm linh minh triết là tinh hoa của văn hóa kết tinh thành Văn hiến thể hiện trong đạo xử thế tiếp vật của đạo nghĩa làm người trong mọi công cuộc xây dựng đời sống hạnh phúc chung, cho cá nhân cũng như cho cộng đồng xã hội, đưa đạo lý lên địa vị Nghệ Thuật Sống :

Nghệ thuật, đối với Nietzsche, với ý nghĩa căn bản sáng tạo [hơn là nhận thức], nhằm chuẩn bị cho sự dấy động cảm tính và phong cách đời sống, phản ánh tiềm năng tột đỉnh của loài người.
[
R.Audi,Cambridge Dictionary of Philosophy, 616 – 7]

 [Art, for Nietzsche,is fundamentally creative (rather than cognitive), serving to prepare  fortheemergence of a sensibility and manner of life reflecting the highest potentiality of human beings (R. Audi, CDP, 616 – 7).

 Vậy Cách Mệnh chỉ có ý nghĩa đích thực (Authentic Revolution) là Cách mệnh trên cơ sở Cách mệnh Tâm linh với tinh thần tự tháo Gỡ (autodestruction) với nghệ thuật tự biến hóa (Self-transformation), tự thăng hoá [hay tự thanh tẩy tâm hồn] (auto-sublimatization) để cùng cha, cùng mẹ, cùng vợ cùng con hướng về một NIỀM TIN, nheo nhóc chịu đựng, cơ cực , một lòng son sắt hướng về Ðại nghĩa Quốc gia, Dân tộc, sẵn sàng dấn thân đương đầu với “gió tanh mưa máu” đem sức người đẩy lui Bóng tối để cho Ánh sáng Bình minh cuộc đời ló dạng trở lại với quê hương, với thương đau, với đồng bào chúng ta đang triền miên bị khủng bố kìm kẹp bởi loài ma cô quỉ đỏ, sao cho “Hư vô” thành Hiện thực một khi “ Mặt trời của tương lai [dân tộc] tạm thời khuất bóng [Văn trích theo Nietzsche, Frey-Rohn, 37)], biết rằng: Nếu Ðạo là đời thì Ðời lại chẳng phải là ÐẠO !

Ðạo” đây là cái Ðạo nhỡn tiền “Cứu nạn, cứu khổ”, nếu cần thì thiết yếu phải VƯỢT BIÊN”, không có chi phải mắc cỡ! Cho nên “Ðạo vào Ðời” không phải là nộp đô-lơ mới được Ðức Phật tổ ban phép Nhập thiền để “thoát tục” trốn tránh trần gian, chẳng khác gì tại quê nhà với cảnh suy đồi, phận gái và cả trẻ thơ muốn kiếm miếng cơm, manh áo cho gia đình, hàng trăm ngàn người đã phải mang đô-lơ “ cúng dường” cả một hệ thống cán bộ mới được phép ra đi “đánh đĩ ” ở Ðài Loan . “ Ðạo vào Ðời” phải là Hiện thực Hiển sinh (Existential Realization), là cùng đồng bào “TRẦM mình “ nơi BỂ KHỔ. Có trầm mình nơi Bể Khổ như các chiến sĩ nơi trận điạ thì máu xương mình mới thấm đau, thấm khổ, mới hiểu thế nào là thịt nát xương tan, mới hiểu thế nào là ý nghĩa của Sinh / Tử, của Luân hồi, Nghiệp chướng, của đời sống một kiếp người, mới “đốn ngộ” được ý nghĩa đích thực “đâu là Thiên đàng ? “, “đâu là Ðịa ngục ?”, mới hiểu được “mặt Trái” của Lý tưởng Cách mạng để cùng nhau kết tập mọi khả thể Sáng Tạo của giống nòi / dân tộc để cùng “vạch lưng” cho nhau, cùng giúp nhau trong tình máu mủ để cùng nhau tập trung mọi nội lực khả thể của tập thể, của giống nòi, tự lột xác vươn tới Nghệ Thuật Kết Tập mọi nhân tài, mọi đoá hoa tươi thắm Người con VIỆT [vượt Trùng dương] thành MỘT MẠNG LƯỚI TÌNH THƯƠNG, dìu dắt nhau trong những cơn hoạn nạn, nương tựa nhau mà sống giữa những MẢNH ÐỜI BĂNG HOẠI TÌNH THƯƠNG. . . Như vậy thì giữa cái nôi văn minh của nhân loại này, THẾ HỆ TRẺ VIỆT, nhờ vào ƠN ÐỨC của ÔNG / CHA [với yếu tính đích thực (AUTHENTIC) ÔNG / CHA ], được nuôi dưỡng giữa NIỀM TIN NƠI KIẾP SỐNG, nên sẽ có nhiều hy vọng sáng tạo được các mạng kết (Nexus) ý nghĩa TÂN ĐIỂN MẪU ĐỜI SỐNG [New Life Paradigm] thống hợp toàn thể các luồng tư tưởng tinh hoa Nhân loại từ cổ chí kim, từ mọi Chân trời Cổ đại cho đến Hậu hiện đại, đáp ứng một Tương Lai VIÊTCHAMFUNAM với nền VĂN HIẾN Siêu biên cương tràn đầy ÁNH SÁNG tươi mát của thời đại, nổi bật giữa Thời đại ÐA VĂN HOÁ và TOÀN CẦU HOÁ với biểu tượng RỒNG VÀNG vươn lên từ BIỂN KHỔ TRỜI ÐÔNG — Vang vọng từ nơi Hồn Thiêng Sông Núi Việt với trên Hai ngàn năm Văn Hiến Hiển Sinh.

Thế hệ Già đang rơi rụng như lá mùa thu. [Nên đọc Cáo phó hàng ngày đề suy tự, hồi niệm]. Nếu các chiến sĩ Quốc gia “băng hà” hết thì thử hỏi các cuộc Ðại lễ của Cộng đồng Hải ngoại ta có còn được uy nghi như ngày nay để cho các Cộng đồng thiểu số khác và ngay cả nhân dân Mỹ đều phải lưu tâm và có cảm tình tham gia sinh hoạt trang trọng với bộ quốc phục Việt. Nòi giống Việt sau này nếu có nở mày nở mặt được với thế giới [tránh được mọi kỳ thị man rợ triền miên ] chỉ còn biết trông vào công cuộc CÁCH MỆNH “Lột xác” TƯ DUY của Thế hệ Trẻ cả trong và ngoài nước, biết rằng Lịch sử Cách Mệnh chỉ là Cách mệnh Tập thể với một ÐIỂN MẪU VĂN HIẾN TẬP THỂ hiện đại và theo Nietzsche :
1
Nơi con người, sự nghiệp [CM] sáng tạo và thiên tài [CM] sáng tạo là nhất thể“.
[In man,Creature and Creator are united (Frey-Rohn., Nietzsche, 197).]

Người Tìm Hiểu

[Tác Giả] [Lãnh Vực]

Tìm Kiếm