CÁNH ÉN VIỆT NAM

Đông Lan

IMG.604                    Như cánh én cuối mùa biển động
                    Ngập ngừng trước chân trời lãng du
                    Bao năm tháng đông sương viễn mộng
                    Đắng chát táo thơm cõi địa đàng

                                                               Thầy tôi áo trắng khuy Tả Nhậm
                                                               Mỏi gối sương, mờ lệ núi sông
                                                               Trí tuệ thiên tài khai mở lối
                                                               Tám ngàn trang chữ VIỆT trong TÂM

                                                               VIỆT ĐẠO Vượt Lên cả hai bờ
                                                               Hai bờ mâu thuẫn nhị nguyên thôi
                                                               Hai dòng nước đục không bản sắc
                                                               Suối Việt cam tuyền phải VƯỢT QUA

                                                               Dẫn đưa Dân Tộc qua nô lệ
                                                               Dìu dắt Năm Châu đến THÁI HÒA
                                                               Nắng mới không gian huyền ảo quá
                                                               AN VI chờ đợi nắng thời gian.

                                                               Đông Lan

[Tác Giả] [Lãnh Vực]

 

Tìm Kiếm