.

 CHỦ TRƯƠNG

.

TÂM THƯ MINH TRIẾT VIỆT

.

Quê Hương thiêng liêng của chúng ta đang hôn mê,  đắm chìm trong cuồng phong quái ác Tư Bản và Cộng Sản.

Những đau thương, tủi nhục hằn trong từng suy tưởng, giây phút sống. Từng tim óc kiệt quệ vì nô lệ nền văn minh Vật Bản. Không người Việt chân chính nào còn có thể tự hào khi thật lòng nhìn vào cảnh nội suy, ngoại thoái, sự Phá Sản Toàn Diện nền văn minh 5000 năm Việt Tộc .

 Những người con xa xứ đã quá lâu, ngó về Quê Mẹ ruột đau ngàn trùng.Những người con còn ở lại, càng  chịu biết bao thương khó.  Sóng vỗ bờ biển Đông, gọi Hồn Việt muôn nơi. Sự  suy trầm của một giống nòi với bao trang Sử Việt Hùng Anh đang thách đố thể diện con cháu của những Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Lê Lợi, Quang Trung…

 Sự sa lầy, huỷ diệt  hôm nay, chỉ vì chúng ta đã bao năm, là nạn nhân của các tà thuyết phi dân tộc, phản nhân tính. Tình tự dân tộc lao lung vì tư tưởng trốc gốc. Cá nhân không môi trường nhân sinh hướng thượng, nên nhân cách hao mòn.

Ý Thức rằng chỉ có Lý Tưởng Văn Hóa Dân Tộc mới là chất keo hàn gắn phân ly. Sự Đổi Mới là  bắt đầu từ Đổi Mới Suy Tư. Không thể Giải Phóng ai, khi chưa thật sự Giải Phóng Chính Mình. Không hề có Tự Do khi chưa giác ngộ sự Tự Do của Trí Tuệ, vượt lên các danh, lợi, phe phái. Và niềm Bình An của mỗi Tâm Hồn mới là Chân Hạnh Phúc của đời người.

Hôm nay, mạn phép chọn ngày Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương, Việt Lịch 4891, mở đầu trang “ MINH TRIẾT VIỆT”.

Thành Tâm trong LÝ TƯỎNG VĂN HÓA , chúng con xin Quốc Tổ và Hồn Thiêng Anh Hùng Liệt Nữ, chứng giám.

Và Xin mời những Tâm Hồn Việt muôn nơi, đồng hành. Hãy chia sẻ với nhau, và trao gửi lại những thế hệ Việt tiếp nối , những Tâm Tư. Suy Tư từ tận đáy thẳm tâm hồn –TRÍ TUỆ VIỆT.

Để tìm ra được  một SINH LỘ –  Một Nền MINH TRIẾT VIỆT, Tiếng Ca Lạc Việt Giữa Dòng Tử Sinh!

Thật thế, tìm về nguồn truyền thống của Bản Sắc Việt, trung thành với Đạo Lý trường tồn của Dân Tộc để hồi sinh . Nhưng chúng ta sẽ sáng suốt gạn đục khơi trong, cũng như tiếp nhận học hỏi những tinh hoa văn hoá và văn minh của thế giới, đặc biệt nhất là tiến lên cấp độ phát minh  khoa học kỹ thuật , để theo kịp trào lưu tiến bộ chung, hầu người Việt có thể sống ngẩng mặt lên trong niềm TỰ HÀO VIỆT TỘC. 

MINH TRIẾT VIỆT SÁNG SOI !

 GIÒNG SỐNG VIỆT VINH QUANG !

 VIỆT NAM VĂN HIẾN MUÔN NĂM !

.

( https://www.minhtrietviet.net/ )

Tìm Kiếm