…..
Cộng sản tiêu diệt Cao Đài Đức Chí Tôn
 
 
GNsP (10.12.2015) – Vĩnh Long – Kể từ khi Đức Chí Tôn – Ngọc Hoàng Thượng Đế khai mở Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh đến nay tròn 91 năm (15-10-Bính Dần (1926) – 15-10-Ất Mùi (2015). Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử đau thương, nhất là từ sau 30-04-1975 đến nay.
 
Dở lại trang sử vừa đi qua 40 năm, chúng tôi không khỏi bùi ngùi, xúc động cho tình cảnh dân tộc Việt Nam bị trị dưới chế độ cộng sản (CS) vô thần, vô tôn giáo, độc tài chiếm đoạt tất cả tài sản, động sản, bất động sản và ngay cả tâm linh của người dân Việt Nam.
 
Đối với Đạo Cao Đài: Bản Án Cao Đài năm 1978 là nền tảng của chính sách tiêu diệt tôn giáo của nhà cầm quyền CSVN. Họ kết tội vị Giáo Chủ và các Chức Sắc tiền khai Đại Đạo tội danh “Phản quốc, hại dân, chống phá cách mạng” để làm tiền đề cho các hệ quả đi theo sau:
 
Bấm vào link để xem chi tiết trên internet
http://www-personal.usyd.edu.au/~…/booksv/tvdhp/bavbcacd.htm
 
Hệ quả 1:
 
Đạo Lịnh 01 ra đời ngày 04-02-Kỷ Mùi (dl 01-03-1979), nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam mượn danh từ “Đạo Lịnh” để dùng Đạo diệt Đạo. Đạo Lịnh nầy chúng tôi gọi là Đảng Lịnh, đã giải tán Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh và toàn bộ cơ cấu Hành Chánh Đạo từ trung ương tới địa phương, để lập ra Hội Đồng Chưởng Quản (HĐCQ) – Cao Đài cộng sản.
 
Đường dẩn để xem Đạo Lịnh 01:
 
Hệ quả 2:
 
Nhà cầm quyền CSVN tiếp tục ra 11 văn bản vừa “Mật” và “Tối mật” để diệt Đạo, từng bước lèo lái Chức Sắc đi theo đường lối của họ và đưa những người của họ vào trong tổ chức của HĐCQ nắm quyền lãnh đạo.
 
Cụ thể 11 văn bản như sau:
 
1/- BẢN ÁN CAO ĐÀI của MTTQ Tỉnh Tây Ninh đề ngày 20/09/1978
2/- QUYẾT ĐỊNH 124/43 ngày 04/06/1980
3/- HƯỚNG DẪN 21/HD DV ký ngày 29/01/1994
4/- THÔNG BÁO số 34 ký ngày 19/11/1992
5/-THÔNG BÁO số 10 ký ngày 30/12/1995
6/- KẾ HOẠCH 01 của Tỉnh Ủy Tỉnh Tây Ninh ký ngày 27/05/1996
7/- QUYẾT ĐỊNH 42 của Tỉnh Ủy tỉnh Tây Ninh ký ngày 29/05/1996
8/-THÔNG TƯ 02/1999/TT/TGCP ký ngày 16/06/1999
9/- THÔNG BÁO Số: 319/TB.BDV của Ban Dân Vận Trung Ương do ông Trịnh Xuân Giới ký ngày 30-09-19966.
10/- HƯỚNG DẪN Số: 31 HD/DVTW của Ban Dân Vận Trung Ương do ông Trịnh Xuân Giới ký ngày 16-02-1998.
11/- THÔNG BÁO Số: 145-TB/TW của Bộ Chính Trị do ông Phạm Thế Duyệt ký ngày 15-06-1998.
 
Đường dẫn để xem 11 văn bản nêu trên :
 
Hệ quả 3:
 
Cao Đài CS lập ra Hiến Chương mới năm 1997, dưới sự chỉ đạo của nhà cầm quyền CSVN, và được họ cấp Pháp Nhân để hoạt động tôn giáo theo pháp luật nước CHXHCNVN. Đây là một chi phái bàn môn tả đạo mà người tín đồ bào thủ chơn truyền không nhìn nhận.
 
Hệ quả 4:
 
Sau khi có Pháp Nhân, Cao Đài CS kết hợp với nhà cầm quyền áp dụng Nghị Định 26/CP của chính phủ năm 1999 để áp lực buộc những Chức Sắc, Chức Việc, Tín Đồ bảo thủ chơn truyền của Đức Chí Tôn phải theo Cao Đài CS do họ dựng lên. Ai không theo thì công an đàn áp, trù dập, khủng bố tinh thần.
 
Hệ quả 5:
 
Cao Đài Cộng sản liên kết chặt chẽ với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tiếp tục đàn áp tín đồ Cao Đài của Đức Chí Tôn bằng bạo lực, đánh đập, cướp lấy Thánh Thất.
 
Cụ thể:
 
*Thánh Thất Phù Mỹ – tỉnh Bình Định
 
*Thánh Thất Long Bình – tỉnh Tiền Giang
 
*Thánh Thất Tuy An – tỉnh Phú Yên san bằng hoàn toàn, hiện nay UBND xã An Cư quản lý….
 
Hệ quả 6:
 
Nhà cầm quyền CSVN tiếp tục ra Nghị Định 92 năm 2013, buộc Tín Đồ Cao Đài của Đức Chí Tôn phải đăng ký xin phép nhà cầm quyền cho phép mới được sinh hoạt tôn giáo. Ai không đăng ký thì công an và nhà cầm quyền huy động lực lượng đủ thành phần đến để đàn áp, sách nhiểu, giải tán.
 
Cụ thể:
 
– Cuộc họp ngày 11-05-2014 tại tư gia Chánh Trị Sự Nguyễn Kim Lân số 191/8A – Đường Lò Rèn – khóm I – P4 – TP Vĩnh Long – tỉnh Vĩnh Long.
 
– Cuộc họp ngày 05-06-2014 tại tư gia CTS Nguyễn Kim Lân.
– Cuộc họp ngày 13-07-2014 tại tư gia CTS Nguyễn Kim Lân.
– Cuộc họp ngày 27-07-2014 tại tư gia CTS Nguyễn Kim Lân.
– Cuộc họp ngày 29-11-2014 tại tư gia CTS Nguyễn Kim Lân.
– Thượng Tượng tại Thôn Me – xã Tân Hòa – huyện Hưng Hà – tỉnh Thái Bình ngày 29-11-2014.
 
– Lễ Tang tại Thôn Me ngày 14-12-2014, nhà cầm quyền kéo đến gây rối tang gia dùng bạo lực cầm ghế phan tứ tung, chưởi tục, đuổi xô đồng đạo không cho hành lễ tang theo nghi thức của Đạo Cao Đài.
 
– Ngày 29-09-2015, tại tư gia CTS Nguyễn Kim Lân, công an tỉnh Vĩnh Long kết hợp với UBND, MTTQ phường 4, dân phòng, côn đồ, một nhóm quần chúng của họ khoảng trên 100 người kéo đến nhà CTS Nguyễn Kim Lân dùng bạo lực trấn áp, trục xuất Hòa Thượng Thích Không Tánh và CTS Hứa Phi ra khỏi tỉnh Vĩnh Long.
 
– Ngày 12-09-Ất Mùi (dl 23-11-2015) Ủy Ban Nhân Dân xã Tam Phước – Bà Rịa – Vũng Tàu đến từng nhà người đạo kêu gọi ký vào biên bản không được đến Thánh Thất Tam Phước cúng. ..
 
Hệ quả 7:
 
Nhà cầm quyền ra lịnh cho côn đồ đến đập tượng Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc – Giáo Chủ Đạo Cao Đài ngày 14-07-Ất Mùi (dl 27-08-2015) tại Hộ Pháp Đường Tòa Thánh Tây Ninh. Một hành vi tàn nhẫn, mang rợ.
 
Hệ quả 8:
 
Cao Đài CS ra Văn Thư số 42/90 BĐD.Vt ngày 02-09-Ất Mùi (dl 14-10-2015) để huy động toàn bộ lực lượng của họ, phối hợp cùng nhà cầm quyền, có (công an mọi thành phần) tỉnh Tây Ninh, tuyệt đối không cho Cao Đài của Đức Chí Tôn Thượng Tượng thờ Đức Thượng Đế, không cho hành lễ Tang Tế Sự, lễ An Vị, lễ Cầu Bệnh… cho tín đồ. Nếu cương quyết làm thì họ sẽ đánh đập.
 
Qua Văn Thư 42 cho thấy rõ, đây là chủ trương của nhà cầm quyền CSVN dùng bạo lực trấn áp người dân tôn giáo, dùng Đạo Cao Đài CS để tận diệt gốc Đạo Cao Đài chính thống do Đức Chí Tôn sáng lập.
 
Chúng tôi những tín đồ trung kiên, bảo thủ luật pháp chơn truyền Đại Đạo cực lực phản đối mạnh mẽ chủ trương, đường lối của nhà cầm quyền CSVN thông qua Cao Đài CS, ra Văn Thư nhằm tiêu diệt nền chánh pháp của Đức Chí Tôn trước công luận trong nước và quốc tế.
 
Hiện nay nhà cầm quyền CSVN ra sức đàn áp tôn giáo ngày càng thô bạo, trắng trợn, không những đàn áp tôn giáo mà họ còn đàn áp cả người dân bình thường. Chỉ trong vòng một tuần lễ 3 em thanh niên bị mời về đồn công an đã bị giết chết. Thảm trạng nầy là một tội ác tày Trời, toàn dân Việt Nam chúng ta không thể thờ ơ, vô cảm nữa, phải cùng nhau lên tiếng đòi lại công lý, đấu tranh chống bất công xã hội, đòi lại quyền làm người của công dân phải được pháp luật bảo vệ.
 
 
CTS Nguyễn Bạch Phụng
Tìm Kiếm