Ðại Lễ Tưởng Niệm Ðức Thánh Trần

Nghi Lễ Cổ Truyền và văn chúc Ðức Thánh Trần, do Hội Cao Niên Á Mỹ, Hội Bà Triệu và Ban Tế Nữ Quan đảm trách. (Hình: Lâm Hoài Thạch)

Lâm Hoài Thạch

FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Trưa Chủ Nhật, 18 Tháng Chín, đông đảo quan khách và đồng hương đến tham dự Ðại Lễ Tưởng Niệm Ðức Thánh Trần, Nhân Vũ Hưng Ðạo Ðại Vương, được tổ chức rất trang trọng tại công viên Mile Square Regional Park, Fountain Valley.

Ông Nguyễn Hòa, trưởng ban tổ chức, cho biết: “Lễ tưởng niệm Ðức Thánh Trần để chúng ta nhớ lại công đức của ngài trong việc chống giặc ngoại xâm, giữ gìn bờ cõi. Lúc bấy giờ, đoàn quân hung hãn của Mông Cổ đã chiếm sang Âu Châu và bành trướng xuống vùng Ðông Nam Á.”

“Như chúng ta đã biết, vua quan nhà Trần đã triệu họp các phụ lão trong nước về Hội Nghị Diên Hồng để trưng cầu dân ý khi biết quân Nguyên Mông sang xâm lược nước ta lần thứ hai. Trong hội nghị có câu hỏi ‘Trước nhục nước, nên hòa hay nên chiến?’ toàn quân dân đều nói: ‘Quyết chiến,’ và ‘Thế nước yếu lấy gì lo chiến chinh?’ thì tất cả mọi người đều quyết tâm là: ‘Hy sinh.’ Vậy hôm nay, đảng Cộng Sản Việt Nam đã làm được gì trước sự bành trướng xâm lăng của Trung Cộng? Ngày xưa, vua Trần Nhân Tôn đã để lại di chúc là kẻ nào mà nhượng một tấc đất cho giặc, thì mang tội tru di. Thế mà, hôm nay, Cộng Sản Việt Nam đã nhượng bao nhiêu ngàn tấc đất Việt Nam cho Trung Cộng,” ông nói thêm.

Cũng theo ông, ngày xưa, Trần Quốc Toản mới 16 tuổi đã có chí khởi nghĩa chống giặc ngoại xâm với lá cờ thêu sáu chữ “Diệt cường địch, báo hoàng ân.” Ngày hôm nay, trong nước có rất nhiều người trẻ đã đứng lên kêu gọi toàn dân chống lại sự xâm lăng của Trung Quốc như Việt khang, Phương Uyên, Nguyên Kha,… Họ đã nói lên lòng yêu nước của mình, nhưng lại bị nhà cầm quyền Cộng Sản trù dập.

“Chúng ta tưởng niệm Ðức Thánh Trần Hưng Ðạo, để nhớ lại công lao giữ nước của vua nhà Trần, đồng thời cũng lên án sự hèn nhát của Cộng Sản Việt Nam,” ông Hòa nói thêm.

Ông cũng kêu gọi, “Trước hiểm họa xâm lăng của Trung Cộng, trước cảnh lầm than của đất nước. Tại hải ngoại, chúng ta không thể đủ tài thao lược như Ðức Thánh Trần, nhưng ít ra chúng ta cũng học được cách đối nhân xử thế của ngài. Chúng ta hãy bỏ đi những thù hiềm cá nhân, cùng nhau ngồi lại, chung tay đoàn kết để xây dựng cho cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại ngày thêm vững mạnh ở tất cả quốc gia trên thế giới, đồng thời chúng ta mới có đủ sức mạnh để yểm trợ cho sự tranh đấu để bảo vệ tự do, dân chủ và lãnh thổ của đồng bào ở trong nước.”

Sau khi đông y sĩ Vũ Mạnh Ðôn đọc lịch sử của Ðức Thánh Trần là nghi lễ cổ truyền và văn chúc do Hội Cao Niên Á Mỹ, Hội Bà Triệu và Ban Tế Nữ Quan đảm trách.

Ông Phan Văn Chính (thứ hai từ trái) điều hợp nghi thức khai mạc Ðại Lễ Tưởng Niệm Ðức Thánh Trần. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Ông Phan Văn Chính (thứ hai từ trái) điều hợp nghi thức khai mạc Ðại Lễ Tưởng Niệm Ðức Thánh Trần. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Hoa hậu Bích Trâm thỉnh xướng bài văn chúc như sau:

-Vinh hiển thay! Ðức Thánh Trần Hưng Ðạo/Cội nguồn Bách Việt, Ðại Vương/Văn võ kiêm toàn danh tướng/Ba lần chiến thắng Nguyên Mông.

-Sử chép rằng: Thế kỷ mười ba, tác ta cường bạo/Bá chủ nước Tàu, giẫm nát năm châu/Vó ngựa Ðại Mông chiến thắng đâu đâu…/Sang Ðại Việt… phải thảm sầu ba bận!

-Trung dũng thay! Trên sông Hóa, chỉ tay thề thắng trận/Dưới Hải Ðông, vươn cổ nguyện không hàng/Gậy phò vua chặt đầu nhọn, an lòng/Binh lính ba quân đồng cam chịu khổ!

-Tài trí thay! “Hịch Tướng Sĩ,” bản hùng văn kim cổ/Lời “Binh Thư,” sách lược tỏ Ðông Tây/Bến Chương Dương đoạt sáo, giặc hồn bay/Cửa Hàm Tử cầm Hồ, ta chiến thắng.

-Hiên ngang thay! Trận Tây Kết, Toa Ðô đền tội nặng/Vạn Kiếp hùng, ta lấy lại Thăng Long/Nửa triệu quân Mông Cổ phải tan hàng/Thái tử Thoát Hoan chui ống đồng tẩu thoát.

-Thắng lợi thay! Ðịch xâm lược ba lần, ta bất khuất/Ðốt thuyền lương, hãm giặc thế cùng đường/Cọc Bạch Ðằng chôn Mong Cổ xâm lăng/Vạn thế sử xanh, lừng danh chiến tướng!

-Chúng con nay, tị nạn Cộng Sản bốn phương/Trước nạn nước đau lòng/Dân oan kêu than dậy đất/Vũng Áng, cá tôm chết trắng bờ/Formosa đầu độc biển, môi trường/Dân chài bỏ xác Biển Ðông/Giàn khoan Tàu đỏ nghênh ngang/Tràn vào ăn cướp cá tôm, mỏ dầu.

-Xin ngài phù hộ, dòng Bách Việt ngẩng cao đầu bất khuất/Giống Tiên Long vang dậy hịch Diên Hồng/Ðời đời con cháu tri ân/Ngàn năm công đức Thánh Trần hiển linh.

Sau lời văn chúc là Lễ Dâng Hoa và Lễ Dâng Hương. Ðại diện các tôn giáo, đoàn thể cộng đồng, quan khách và đồng hương cùng đến thắp hương cầu nguyện trước bàn thờ của tượng đài Ðức Thánh Trần.

Hội Bà Triệu và ban văn nghệ CLB Tình Yêu Vô Biên Giới đồng ca bài “Bạch Ðằng Giang.”

Tiếp theo là phần phát biểu cảm tưởng của quan khách đến tham dự.

Bà Nguyễn Minh Nguyệt, đại ban tổ chức, ngỏ lời cám ơn mọi người đến tham dự.

Ðồng hương đến tham dự dùng buổi cơm trưa do ban tổ chức khoản đãi, và thưởng thức chương trình văn nghệ do ban văn nghệ CLB Tình Yêu Vô Biên Giới đảm trách.

Thành phần quan khách tham dự gồm có cựu Ðại Tá Lê Khắc Lý, chủ tịch Hội Ðồng Cố Vấn Cộng Ðồng Việt Nam Nam California; cựu Ðại Tá Lê Bá Khiếu, cựu tỉnh trưởng tỉnh Quảng Nam; cựu Thẩm Phán Phạm Ðình Hưng, chủ tịch Hội Ðồng Ðoàn Kết Người Việt Quốc Gia; cựu Ðại Tá Ðặng Văn Thọ, Hội Ðồng Ðoàn Kết Người Việt Quốc Gia; Bác Sĩ Võ Ðình Hữu, chủ tịch Hội Ðồng Ðại Biểu Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ; kỹ sư Trương Ngãi Vinh, chủ tịch Cộng Ðồng Việt Nam Nam California; bà Diana Lee Carey, nghị viên Westminster, và nhiều vị khác.

Ngoài ông Hòa và bà Nguyệt, ban tổ chức còn có bà Võ Ngọc Hoa và ông Phan Văn Chính, cùng các hội đoàn khác như Hội Cao Niên Á Mỹ, Hội Bà Triệu, Hội Phụ Nữ Người Việt Quốc Gia, Hội Ái Hữu Trường Gia Long, Hội Ðồng Ðoàn Kết Người Việt Quốc Gia, Hội Ðồng Ðại Diện Cộng Ðồng Việt Nam Nam California, Ban Tế Nữ Quan Nam California, Ủy Ban Phát Quy Chính Nghĩa Quốc Gia, Ủy Ban Dựng Cờ Chính Nghĩa Quốc Gia.

Thu Vân chuyển bài

Tìm Kiếm