[Việt Nam thời quá vãng] Đồng bào Sài Gòn tuần hành ủng hộ cuộc khởi nghĩa Quỳnh Lưu, 1956

TTXVA.NET

Sự kiện nông dân Quỳnh Lưu nổi dậy (trung tuần tháng 11 năm 1956) được xem là hệ quả của chính sách Cải cách ruộng đất mà ban lãnh đạo Đảng Lao động Việt Nam thi hành trong giai đoạn 1953 – 1956. Rất không khó để thâu lượm những chứng cớ liên quan đến thời kỳ khốc liệt này. Thời điểm cuối năm 1956, hãng phim Pathé (Pháp) đã ghi lại hình ảnh cuộc tuần hành tại Công trường Lam Sơn của đồng bào Sài Gòn nhằm biểu thị tình đoàn kết với nông dân Quỳnh Lưu nổi dậy chống áp bức.

Khởi nghĩa Quỳnh Lưu, 1956

Đương thời, phong trào nổi dậy của nông dân huyện Quỳnh Lưu (cùng một số huyện thuộc các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Thanh Hóa) được gọi là Cuộc khởi nghĩa Quỳnh Lưu, những người tham gia cũng được gọi là Nghĩa quân. Sự kiện này diễn ra từ ngày 12 cho đến ngày 14 tháng 11 năm 1956 và ước tính có ít nhất 100 ngàn người, mà đa phần là nông dân. Để xảy ra việc bùng phát những cuộc phản kháng của nông dân Nghệ An không thuần túy chỉ do hậu quả của chính sách Cải cách ruộng đất, đó còn bởi chuỗi hành vi áp bức tín ngưỡng địa phương (nổi bật nhất là Công giáo) và bố ráp thành viên các tổ chức chính trị đối lập mà Đảng Lao động đã liên tục thực hiện kể từ khi đoạt được chính quyền. Ngay cả trong thời gian bị dồn đuổi lên miền sơn cước Việt Bắc (1947 – 1954), ban lãnh đạo Đảng Lao động cũng không ngưng các chiến dịch thanh trừng, đầu tố và truy bức bất cứ ai khiến họ ngờ vực.

Sau khi cuộc khởi nghĩa Quỳnh Lưu bị dập tắt, chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (được tái lập ngày 10 tháng 10 năm 1954) đã đề ra một chiến dịch xuyên tạc sự thật, cũng như bưng bít mọi cơ hội để những tin tức về sự kiện này có thể vượt ra ngoài lãnh thổ miền Bắc Việt Nam. Tuy nhiên, năm 1956 là thời điểm cuối cùng để thi hành Hiệp định Genève, cho nên giới tuyến hai miền vẫn chưa bị khép hẳn, vì thế mà luồng thông tin về cuộc khởi nghĩa Quỳnh Lưu vẫn tìm được đường ra tới công luận quốc tế. Thời điểm hiện nay (năm 2014), chúng ta chưa có nhiều hiểu biết về những gì đã thực sự diễn ra tại miền Bắc Việt Nam kể từ sau năm 1956 tới đầu thập niên 1980, liệu rằng còn bao nhiêu cuộc phản kháng nữa đã xảy ra trong giai đoạn đó và có những ai đã vĩnh viễn mất tích khỏi dòng sử, hoặc đơn giản là các cuốn gia phả, có những ai đã bị đày đọa cả thể xác lẫn tinh thần chỉ vì bày tỏ nỗi uất ức trước bất công

Sài Gòn biểu tình chống Cộng 1956 (1)

Sài Gòn biểu tình chống Cộng 1956 (2)

Sài Gòn biểu tình chống Cộng 1956 (3)

Sài Gòn biểu tình chống Cộng 1956 (4)

Sài Gòn biểu tình chống Cộng 1956 (5)

Sài Gòn biểu tình chống Cộng 1956 (6)

Sài Gòn biểu tình chống Cộng 1956 (7)

TTXVA.NET

[ Lãnh Vực]

Tìm Kiếm