Ban Biên Tập

GIỚI THIỆU “VIỆT NAM ĐIÊU TÀN -BẤT HẠNH”

Nếu theo dõi tình trạng sách vở báo chí trong gần sáu thập niên vừa qua, từ ngày Đất Nước bị chia đôi ra làm hai miền Nam-Bắc, xuyên qua các biến cố 1963, 1975 cho đến tận ngày hôm nay, nhất là từ khi có hiện tượng ‘Internet’ với các ‘diễn đàn’, ‘web’, ‘blog’….. đủ loại, chúng ta có thể nhận thấy là hiện tượng  Bất Đồng Ý Kiến, Chia Rẽ giữa người Việt với nhau đến nay đã đạt đến mức độ rất Trầm Trọng.

Thât ra, vấn đề không nằm ở CHÍNH sư bất đồng ý kiến tự thân, vì sự bất đồng ý giữa người với nhau cũng là một thuộc tính của Xã Hội loài người.  Vấn đề chính yếu có lẽ nằm ở Thái Độ, Hành Động  của chính chúng ta khi có sự Bất Đồng ! 

Đến nỗi có một số người tư nhận là ‘Tây Học’ không những đưa ra giả thuyết mà có khi còn khẳng định rằng sự Bất Đồng, Chia Rẽ là ‘bản chất’  của Văn Hóa Việt.  Có điểu đáng ngạc nhiên là chính những  người này lại thường gây ra Bất Đồng, Chia Rẽ nhất,  với lối nhìn vấn đề rất hời hợt, khiếm diện, một chiều của họ, với những câu tuyên bố thường có vẻ  ‘đao to búa lớn’, nhưng lại Vô Bằng hoặc dựa trên những chứng cớ rất là Bấp Bênh !

Theo thiển ý, vấn đề nêu trên có rất nhiều nguyên nhân, nhưng có lẽ lý do chính yếu nhất  là sự  kiện Nghịch Cảnh đã ‘đeo đuổi’ Dân Tộc chúng ta quá lâu, nhất là ở giai đoạn lịch sử Cận Đại này, do đó gây ra một môi sinh thuận tiện cho tình trạng Bất Đồng, Chia Rẽ nẩy nở.

Sở dĩ chúng tôi cho rằng  nguyên nhân chính yếu KHÔNG nằm ở bình diện Văn Hóa, lý do là trong suốt mấy ngàn năm Lịch Sử Việt, Dân Tộc chúng ta đã chứng tỏ có ĐỦ Đoàn Kết, ít nhất ở những giai đoạn Lịch Sử quan trọng,  đề có thể đứng vững trước một ‘ông bạn láng giềng khổng lồ’ to lớn hơn mình cỡ 10 lần và luôn luôn có khuynh hướng ‘muốn nuốt chửng mình’!

Bây giờ, chúng tôi xin mạn phép được trở lại với đề tài chính của  bài viết hôm nay, mà một khía cạnh quan trọng đã được đề cập ở trên, liên quan đến lề lối HÀNH XỬ của chúng ta với nhau khi Bất Đồng.

Phải nói ngay rằng tình hình ‘Báo Giấy’ trước đây có vẻ đỡ hơn, có lẽ vì tốc độ thông tin thời trước chậm hơn nên người ta có nhiều thì giờ suy nghĩ hơn chăng ? Còn nay thì thông tin đi  nhanh quá, bằng vận tốc của một cái ‘nút nhấn’, do đó sự hời hợt nông nổi, vụt chạc, một chiều của một cá nhân  được phản ảnh ngay tức khắc và đầy đủ cả về hình thức lẫn nội dung qua các bài viết của hệ thống thông tin điện tử . Hình như Văn Minh Tiến Bộ nào cũng có cái GIÁ phải trả ?!

Riêng về các bài viết liên quan ít nhiều đến lãnh vực Sử Ký, nhất là SỬ của giai đoạn Cận Đại, thì tính chất ‘Thiên Kiến’, Phe Nhóm, Bè Phái, Một Chiều cũng đạt đến mức độ Tột Cùng ! Các tác giả bài viết loại này  thường BẤT CHẤP Sự Thật về khía cạnh Tài Liệu Dữ Kiện, BẤT CHẤP Lương Tri Công cảm, Lý Luận của một con người Bình Thường, BẤT CHẤP một chút Lịch Sự, Lễ Độ tối thiểu về Hình Thức giữa Người với nhau. Còn có trường hợp những người tư nhận là ‘Có Học’ đã không ngần ngại Xuyên Tạc, ngay cả ‘Dựng Đứng’ Dữ Kiện, Tài Liệu, để bênh vực cho mình, cho phe  nhóm mình…..vvv…..

Tuy nhiên, chúng tôi không có ý ‘vơ đũa cả nắm’ ở đây, vì ở trong các Diễn Đàn, cùng có những con người Đàng Hoàng, có Kiến Thức, biết Lý Luận, muốn đóng góp ‘một chút gì’ cho cuộc Tranh Luận Chung.  Nhưng lẽ dĩ nhiên họ chỉ là một  Thiều Số ! Do đó, làm sao chúng ta mong tìm được Sự Thật, Nguyên Nhân thực sự, những Dữ Kiện đúng đắn liên quan đến bất cứ một Vấn Đề gì, nhất là về phương diện Lịch Sử Cận Đại trong cảnh ‘Bát Nháo’ nêu trên!

Đó cũng là một trong những Lý Do Chính Yếu khiến chúng tôi hôm nay  Đặc Biệt Trân Trọng GIỚI THIỆU tác phẩm  “VIỆT NAM ĐIÊU TÀN-BẤT HẠNH” của Nhà Báo NGUYỀN THUYÊN đến cùng Quý Độc Giả.

                    Thật ra, Nhà Báo Nguyễn Thuyên đã nổi tiếng từ trước, khi ông còn là vị Chủ Tịch Đầu Tiên của Hiệp Hội Báo Chí Việt Ngữ Victoria (Úc), nhất là từ năm 1987 với dự án của cơ quan UNESCO liên quan đến Hồ Chí Minh. Ông viết trong phần ‘Thay Lời Tựa’ của “Việt Nam Điêu Tàn-Bất hạnh” như sau:

                 “  …..năm 1987, do sự tuyên truyền xuyên tạc, đầu độc của Cộng sản Việt Nam, Cơ quan UNESCO của Liên Hiệp Quốc quyết định vinh danh Hồ Chí Minh là một nhà “Văn hóa dân tộc” vào ngày 19-05-1990 nhân dịp 100 năm ra đời của Hồ Chí Minh (19-05-1890 đến 19-05-1990).   Quyết định này đã làm cho người Việt tỵ nạn Cộng sản trên khắp thế giới phẫn nộ quyết liệt chống đối Cơ quan UNESCO bằng các tài liệu trưng dẫn để chứng minh rằng Hồ Chí Minh đích thực là tội đồ của dân tộc Việt Nam.

                    Ðông đảo độc giả đã đóng góp tài liệu chống đối Cơ quan UNESCO trên Tuần báo ‘Chuông Sàigòn’ do tôi làm Chủ nhiệm, kiêm Chủ bút. Tôi liền quyết định cho khởi đăng loạt bài lên án Hồ Chí Minh và các bài viết đều được gởi đến Cơ quan UNESCO từ năm 1987 đến năm 1990. Sau đó tôi đã cho in thành sách với tựa đề “Bộ Mặt Thật của Hồ Chí Minh”.

                    Với sự chống đối quyết liệt của Người Việt Tỵ nạn Cộng sản qua các tài liệu trưng dẫn, một biến cố làm cho thế giới chấn động, Cộng sản Ðông Âu sụp đổ. Ngày 09-11-1989, bức tường ô nhục Bá Linh bị dân chúng Ðức đập phá, san bằng. Thấy rõ sự sai lầm, Cơ quan UNESCO đành phải hủy bỏ việc tổ chức vinh danh Hồ Chí Minh”.

                   Tuy nhiên, theo thiển ý của chúng tôi, phải chờ đến sự ‘ra đời’ của tác phẩm “Việt Nam Điêu Tàn-Bất hạnh” thì tất cả các Tài Năng có tính cách đa dạng như là Nhà Báo, Nhà Văn, Nhà Nghiên Cứu Sử Học, cũng như các Đức Tính hiếm có trong tư cách một Con Người của Tác Giả NGUYỄN THUYÊN mới có cơ hội phơi bày một cách Đầy Đủ hơn cả !

                    Liên quan đến  lý do ‘Ra Đời’ của “Việt Nam Điêu Tàn- Bất Hạnh”, Tác Giả viết : “Nhằm mục đích truy tìm nguyên nhân gây nên cuộc chiến kéo dài 30 năm (1945-1975). Cuộc  chiến này đã mang lại tai họa khủng khiếp cho quốc gia dân tộc. Hàng triệu người đã chết một cách oan ức, tức tưởi. Ðất nước lâm vào cảnh điêu tàn – Dân tộc lâm vào sự bất hạnh.”

                    Bằng một văn phong Sáng Sủa dễ hiểu, bằng một lối lý luận Sắc Bén dựa trên những dữ kiện, tài liệu Phong Phú, Chính Xác và Thích Hợp, bằng một lối giải quyến vấn đề rất là Hiệu Nghiệm của một cá nhân với đầy đủ Lương Tri Công Cảm….. tóm lại bằng một lề lối làm việc hết sức Nghiêm Túc của một nhà Nghiên Cứu Sử Học Đứng Đắn….. và trên hết với lòng Hăng Say, Thành Khẩn của một con người quyết chí lên đường đi tìm SỰ THẬT, của một con dân nước VIỆT với lòng mong muốn ‘truy lùng’ cho ra NGUYÊN NHÂN thực sự của tình cảnh ‘Điêu Tàn-Bất Hạnh’ của Đất Nước hôm nay, Nhà Báo Nguyễn Thuyên đã hoàn tất một Tác Phẩm RẤT GIÁ TRỊ mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng Quý Độc Giả. 

                    Mục Tiêu của tất cả các nỗ lực nêu trên là để thực hiện một Hoài Bão lâu đời của Tác Giả, là cố gắng tìm hiểu và trình bày trong mức độ VÔ TƯ có thể đạt được, giai đoạn lịch sử hôm nay với đầy Đau Thương Tùi Nhục cho Dân Tộc Việt,  nhằm giúp cho các thế hệ Mai Sau rút tỉa được một BÀI HỌC để  họ có thể tránh được ‘vết xe đổ’ của thế hệ cha anh hầu xây dựng lại một Nước VIỆT NAM Tương lai trong HÒA BÌNH và HẠNH PHÚC.

                    Một bằng chứng về tính cách Vô Tư trong lề lối làm việc của Nhà Báo Nguyễn Thuyên là ngay cả đối với  biến cố 1963, Tác Giả KHÔNG ‘tiên thiên’ cho là Có vấn đề “Kỳ Thị Tôn Giáo” (hay Không?). Mà Tác Giả xét từng sự kiện xảy ra, từng quyết định của các cấp lãnh đạo chính quyền trước khi đưa ra nhận định phê phán hay quy  trách nhiệm cho bất cứ ai.

                   Thiết tưởng phần Giới Thiệu của chúng tôi về Tác Phẩm “VIỆT NAM ĐIÊU TÀN- BẤT HẠNH” của Nhà Báo NGUYỄN THUYÊN đến đây cũng  Tạm Đủ. Điều Chính Yếu còn lại là BBT “Minh Triết Việt” xin Hân Hạnh Kính Mời tất cả Quý Độc Giả vào Mạng  ‘ thưởng thức’ chính Tác Phẩm hầu có thể đưa ra những Nhận Định, Phán Đoán của chính Quý Vị.

 Trân Trọng,

BBT “Minh Triết Việt”       

 [Tác Giả] [Lãnh Vực]

 

Tìm Kiếm