HÒA NHẠC

ItemTitle 
1Giọt Mưa ThuĐôc Tấu - Đàn Bầu
2Tưởng Như Huế Trong LòngHòa Tấu - Bầu Tranh Sáo
3Thương Về Miền TrungHòa Tấu - Bầu Tranh Sáo
4Chuyện Hẹn HòHòa Tấu - Bầu Tranh Sáo
5Lý Ngựa ÔHòa Tấu - Bầu Tranh Sáo
6Cổ NhạcHòa Tấu - Cung Thương Hòa Điệu
7Nam Xuân-Nam Ai- Mái AiHòa Tấu - Cung Thương Hòa Điệu
8Vọng CổHòa Tấu - Cung Thương Hòa Điệu
9Làng TôiSáng Tác : Chung Quân
10Bến XuânSáng Tác : Văn Cao
11Dư âmSáng Tác : Nguyễn Văn Tý
12Ai Về Sông TươngSáng Tác : Thông Đạt
13HỘI TRÙNG DƯƠNG: Tiếng Sông HồngSáng Tác: Phạm Đình Chương
14HỘI TRÙNG DƯƠNG: Tiếng Sông HươngSáng Tác: Phạm Đình Chương
15HỘI TRÙNG DƯƠNG: Tiếng Sông Cửu LongSáng Tác: Phạm Đình Chương
16BẠCH ĐẰNG GIANGTrình Bày: Lê Vũ - Hoàng Cương
17
18TÌNH YÊUSáng Tác: Đức Thầy
19

Độc Tấu  ĐÀN BẦU

GIỌT MƯA THU


Hòa Tấu  BẦU TRANH SÁO

TƯỞNG NHƯ HUẾ TRONG LÒNG


Hòa Tấu  BẦU TRANH SÁO

THƯƠNG VỀ MIỀN TRUNG


Hòa Tấu  BẦU TRANH SÁO

CHUYỆN HẸN HÒ


Hòa Tấu  BẦU TRANH SÁO

LÝ NGỰA Ô


Hòa Tấu  CUNG THƯƠNG HÒA ĐIỆU

Bài Nhạc CỔ NHẠC


Hòa Tấu  CUNG THƯƠNG HÒA ĐIỆU

Bài Nhạc  NAM XUÂN-NAM AI-MÁI AI


Hòa Tấu  CUNG THƯƠNG HÒA ĐIỆU

Bài Nhạc VỌNG CỔ


Làng Tôi – Chung Quân


Bến Xuân – Văn Cao


Dư Âm – Nguyễn Văn Tý 

 

 


Bạch Đằng Giang
Lê Vũ – Hoàng CươngTình Yêu
Đức Thầy
Tìm Kiếm