HỒI KÍ III (ML2)

Nguyễn Hiến Lê

MỤC LỤC

PHẦN VI: GIAI ĐOẠN 1975 – 1981

Chương XXXI –  KẾT QUẢ SAU NĂM NĂM

….. Thất Bại Trong Hòa Bình

……….Không đoàn kết

……….Bất công

……….Thiếu kỉ luật

……….Kinh tế suy sụp

….. Xã Hội Sa Đọa

……….Tham nhũng – Ăn cắp – Buôn lậu

…..Con Người Mất Nhân Phẩm

…..Phong Trào Vượt Biên

…..Người Ta Đã Nhận Định Sai

…..

(Nguồn : Diễn Đàn Thế Kỷ)

[Tác Giả] [Lãnh Vực]

Tìm Kiếm