HỒI KÍ III (ML TOÀN TẬP)

Nguyễn Hiến Lê

MỤC LỤC

LỜI NHÀ XUẤT BẢN

PHẦN VI: GIAI ĐOẠN 1975 – 1981

Chương XXX –  CHẾ ĐỘ TẬP THỂ Ở MIỀN NAM                                                                                                                                                              IMG.676

…..Cảm tình của tôi với kháng chiến

…..Ngày 30-04-1975

…..Chế độ mới :  Hành chánh-.Tổ chức

……………           Tinh thần nhân viên

……….                  Tài chánh: Ngân hàng – Hưu bổng – Đổi tiền

………                 Kinh tế: Sản xuất-Nông nghiệp-Vùng kinh tế mới

………………..                                         Công nghiệp

………………..                     Phân phối: .Đánh tư bản-Chợ trời-Phân phối nhu yếu phẩm

……….                   Giáo dục – Văn hóa

……….                   Y tế – Tư pháp

……….                   Ngoại giao – Tôn giáo

Chương XXXI –  KẾT QUẢ SAU NĂM NĂM

….. Thất Bại Trong Hòa Bình

……….Không đoàn kết

……….Bất công

……….Thiếu kỉ luật

……….Kinh tế suy sụp

….. Xã Hội Sa Đọa

……….Tham nhũng – Ăn cắp – Buôn lậu

…..Con Người Mất Nhân Phẩm

…..Phong Trào Vượt Biên

…..Người Ta Đã Nhận Định Sai

 

Chương XXXII – TA PHẢI BIẾT SỐNG THEO TA

……Một cuộc đàm thoại – Bài học cổ nhân

……Mình theo cả những lầm lẫn của người

……Xu hướng của thời đại

……….Dự đoán sai của K.Marx

……….Nguyện vọng con người thời nay

……… Sự tranh chấp giữa Nga, Mĩ

…..Sửa sai

…..Một lối phát triển riêng

 

Chương XXXIII – LẠI TIẾP TỤC VIẾT

……Tiếp bạn văn – Dự các cuộc hội họp

……Sách báo miền Bắc

……Tôi góp ý

……Bạn bè

(Nguồn : Diễn Đàn Thế Kỷ)

[Tác Giả] [Lãnh Vực]

Tìm Kiếm