Tháng 03/2014

ING.248

HAI BÀ TRƯNG KHỞI NGHĨA

 TRƯNG NỮ VƯƠNG

Trình Bày:  Tam Ca Áo Trắng


THƯ HƯƠNG  
Triết Việt
TẠI SAO CƠ CẤU VIỆT NHO ?

ING.242Thưa vì Nho với Việt là một. Nói Nho hay Việt, Việt hay Nho cũng thế. Đấy là một lời quyết đoán khó có thể chấp nhận vì chữ Nho tuân theo một cú pháp ngược với cú pháp Việt, và nó xuất phát tự nước Tàu chứ có phải là của vô thừa nhận đâu để cho ai muốn kéo về với mình cũng được.

Thế nhưng lại có thể trả lời rằng: phải, Nho xuất phát tự nước Tàu, nhưng nước Tàu ở thời đại nào mới được chứ. Có phải là tự đời Hán trở đi hay trước nữa. Và không một học giả nào dám chối rằng nó đã phát xuất từ thời trước, thời còn khuyết sử, thời mà Bách Việt còn làm chủ hầu khắp nước Tàu.

 Đọc tiếp


Lịch Sử 
Vũ Ngự Chiêu & Hoàng Đỗ Vũ
HAI BÀ TRƯNG (40-43): GƯƠNG SÁNG LỊCH SỬ DÂN TỘC MUÔN ĐỜI

ING.248

Cuộc nổi dạy của Hai Bà Trưng năm 40-43 được coi như trang đầu bi hùng của Việt sử dài theo cuộc chiến vệ quốc trường kỳ, liên lũy suốt hai thiên kỷ. Hàng năm, giỗ hai Bà được cử hành ngày 6/2 lịch ta  [hiện thay thế bằng ngày 8/3 TL, tức ngày Phụ nữ]. Trong khi đó, Phục ba tướng quân Mã Viện [Ma Yuan, 13TTL?-49] trở thành biểu tượng của chính sách thực dân Đại Hán [Ta Han hegemonism hay Hanism]—mối đe dọa thường trực của các lân bang nói riêng, và nền hòa bình thế giới nói chung. Hành động chị em hoặc vợ chồng Trưng Vương dấy binh chống Hán cùng “chiến công” tái chiếm cổ Việt đẫm máu của Mã Viện năm 42-44, vẫn được lưu truyền với nhiều xúc động. Những bài học sử đồng ấu và tiểu học tại hai nước láng giềng hoàn toàn đối nghịch.

Đọc tiếp


Triết Việt
Đông Lan
SỰ KHÁC BIỆT GIỮA HÁN NHO VÀ VIỆT NHO

ING.245Với công trình nghiên cứu nghiêm túc một đời người gồm 32 tác phẩm triết học ,Triết gia Kim Định đã xác tín Nho Giáo đã có từ rất lâu, trước khi Tàu lập quốc, trước khi có một dân tộc là Tàu xuất hiện. Nho xuất phát từ thời khuyết sử và gồm có bốn giai đoạn:
– Một là Hoàng Nho thuộc Tam Hoàng từ 4480-3080 trước Tây Lịch.
– Hai là Di Nho từ vua Thuấn 2255 – vua Vũ 2205 trước T.L.
– Ba là Việt Nho hay Nguyên Nho lối Xuân Thu 821 trước T.L. Nội dung Việt Nho được Khổng Tử công thức hóa thành Ngũ Kinh của Nho giáo.
– Bốn là Hán Nho cũng là Khổng Giáo từ nhà Chu 1122 trước T.L. nhưng bị sa đoạ với sự xuyên tạc của nhà Hán.

Đọc tiếp


Triết Việt
Đông Lan
CƠ CẤU HUYỀN SỬ

ING.259Cơ Cấu là một cố gắng vượt qua những cái gì dị biệt, tạp đa để đạt tới những nét căn bản nhất của bất cứ một môn học nào. Nói đến nét căn bản có nghĩa là nói tới tổng quát. Nhưng không là một cách tổng quát dựa trên lý trí. Sự tổng quát ở đây không nhằm mô tả sự kiện như khoa nhân chủng học trước kia đã làm, mà là cách tổng quát của Cơ Cấu, có nghĩa là của cái gì uyên nguyên hơn, tế vi hơn, vô hình hơn, do đó có sức bao quát hơn nhiều…..

…..

Đọc tiếp


Lịch Sử
CUỘC KHỞI NGHĨA CỦA HAI BÀ TRƯNG

ING.228Cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng (Trưng Trắc và Trưng Nhị) nổ ra vào mùa xuân năm Canh Tý (40CN) là cuộc khởi nghĩa đầu tiên của nhân dân Âu Lạc toàn diện và rộng khắp, chống lại thế lực phong kiến phương Bắc ở đầu công nguyên……do bà Trưng Trắc phát động cùng em gái là Trưng Nhị, người có công lao cùng chị và của rất nhiều các vị nữ tướng, nữ binh trong hàng ngũ đội quân của Hai Bà.

Đó là cuộc khởi nghĩa do phụ nữ lãnh đạo duy nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam, lập nên một Nhà nước vương triều độc lập, thống nhất và tự chủ thời kỳ ấy. Chấm dứt giai đoạn thống trị của phong kiến phương Bắc lần thứ nhất dài tới 246 năm (207 TCN – 39 CN).

Đọc tiếp


Thơ Văn
HAI BÀ TRƯNG

ING.249…………..Bà Trưng quê ở Châu Phong
…………Giận người tham bạo thù chồng chẳng quên
…………Chị em nặng một lời nguyền
…………Phất cờ nương tử thay quyền tướng quân
…………Ngàn tây nổi áng phong trần
…………Ầm ầm binh mã xuống gần Long Biên
…………Hồng quần nhẹ bước chinh yên
…………Đuổi ngay Tô Định, dẹp yên biên thành…..

Đọc tiếp


Lịch Sử 
Trần Đại Sỹ
NHỮNG DI TÍCH LỊCH SỬ VỀ VÙNG MÊ LINH HIỆN CÒN

ING.250Kết lại, thủ đô Mê Linh thời Lĩnh Nam hiện vẫn còn đầy đủ di tích. Nào đền thờ các anh hùng tuẫn quốc, nào các hố chôn vũ khí, nào trống đồng, nào dàn Nam Giao……Đến nay (1990) sau 1948 năm, trải không biết bao nhiêu lớp sóng phế hưng, mưa nắng, nhưng cố đô vẫn không bị mai một. Dân chúng vẫn thờ kính, tưởng nhớ công đức chư vị anh hùng.

…..

Đọc tiếp


Lịch Sử 
Trần Đại Sỹ
VỀ NÚI NGŨ LĨNH

ING.251« Quả có núi Ngũ-lĩnh phân chia Nam, Bắc Trung-quốc hiện thời, vậy có thể núi này đúng là nơi phân chia lãnh thổ Văn-Lang và Trung-Quốc khi xưa ».
Ánh sáng đã soi vào nghi vấn huyền thọai…..

« Như vậy việc vua Minh tế cáo trời đất là có thật. Vì có Thiên-đài nên thời Lĩnh-Nam mới có trận hồ Động-đình. Hai sự kiện đó chứng tỏ lãnh địa thời vua Trưng cũng như Văn-Lang xưa qủa tới Ngũ-lĩnh, hồ Động-đình ».

Đọc tiếp


Lịch Sử 
Trần Đại Sỹ
MỘT VÀI VĂN BIA NÓI VỀ VUA TRƯNG

ING.260Vua TRƯNG là một trong các Đại Anh Hùng, mà dân Việt thờ kính trên khắp lãnh thổ. Chưa một sử gia, một văn nhân, một danh nhân nào tìm được một chút khuyết điểm của Ngài.   Ở đâu có người Việt là có đền thờ Ngài.
Dưới đây thuật giả xin trích dịch hai bài văn khắc trên bia đá, tại đền thờ ở Đồng-Nhân, nay thuộc quận Hai Bà Trưng, Hà-Nội…..

Đọc tiếp


Âm Nhạc
Thẩm Oánh
TRƯNG NỮ VƯƠNG (Nhạc & Lời)
(Kim Dung chuyển)

ING.559

Đọc tiếp


Lịch Sử
Vũ Ngự Chiêu
CUỘC XÂM LĂNG VIỆT NAM CỦA ĐẶNG TIỂU BÌNH

ING.253Hạ tuần tháng 1/1979, Phó Thủ tướng Nước Trung Hoa Nhân Dân Cộng Hòa [THNDCHQ, Zhonghua Renmin Gongheguo] Deng Xiao-ping [Ðặng Tiểu Bình] (1904-1997) qua Mỹ du Xuân hữu nghị Kỷ Mùi (28/1/1979), đánh dấu việc “trở lại với cộng đồng thế giới” của hơn 800 triệu dân Trung Hoa sau 30 năm tự cô lập hầu chấn chỉnh nội bộ, thiết lập một chế độ “Cộng Sản” theo kiểu mẫu Stalinist/Maoist. Thượng tuần tháng 2/1979, ghé Tokyo trên đường về nước, Tiểu Bình tuyên bố “Cần dạy cho Việt Nam một bài học.”

Thời gian này, sau ít năm lạnh nhạt, dư luận thế giới đang chú tâm đặc biệt đến Á Châu.

Đọc tiếp


Lịch Sử
Vũ Ngự Chiêu
HỌ NGUYỄN & CUỘC NAM TIẾN (1558-1945)

ING.224Tại miền Nam, từ năm 1600 Nguyễn Hoàng (1558-1613) tự lập một cõi riêng. Đến năm 1613, Nguyễn Phước Nguyên (1613-1635) [chúa Sãi] bắt đầu chống Trịnh. Việc này gây nên nhiều cuộc binh đao qua lại ở vùng sông Gianh, Bố Chính (Quảng Bình) và Nghệ An (phía Nam sông Lam). Mãi tới năm 1673 hai miền Bắc-Nam mới tạm nghỉ binh, lấy sông Gianh làm giới tuyến hơn một thế kỷ…..
Nguyễn Phước Điện; tự Vĩnh Thụy (13/10/1913-1/8/1997)…..
– Lên nối ngôi ngày 8/1/1926, niên hiệu là Bảo Đại (8/1/1926-25/8/1945)…..1997:Chết tại Pháp.
Triều Nguyễn đến đó là chấm dứt.
Trở lên là 13 vua của triều Nguyễn, nối nhau trị vì 143 năm (1802-1945). Trong số 13 vua của nhà Nguyễn, chúng ta thấy:
– Vua ở ngôi lâu nhất là Dực Tông (Tự Đức): 35 năm, ngắn nhất là Dục Đức: 3 ngày.
– Vua thọ nhất là Hàm Nghi (71 tuổi), vua mất sớm nhất là Kiến Phước (15 tuổi).
– Có ba vua bị Pháp đem đày đi là: Hàm Nghi, Thành Thái và Duy Tân. Hai vua bị triều thần giết là Hiệp Hòa [29/11/1883] và Dục Đức [24/10/1884].

Đọc tiếp


Chính Trị
Lê Việt Thường
TỪ MÀN “TỔ QUỐC ĂN NĂN” TỚI TRÒ DÂN CHỦ CUỘI

IMG.941Bắt nguồn từ  tình trạng nêu trên, hiện nay chúng ta đang chứng kiến hoạt cảnh các nhóm Dân Chủ CUỘI hải ngoại như NGK và “Thông Luận” bắt tay với các nhóm Phản Tỉnh CUỘI trong nước trong âm mưu lập một  MẶT TRẬN CUỘI nhằm LƯỜNG GẠT Nhân Dân VN.

Một trong những Nạn nhân trực tiếp gần đây của MẶT TRẬN CUỘI nói trên là ông Huỳnh Ngọc Tuấn và gia đình là những người Tranh Đấu THỰC SỰ nhưng tính tình lại  NGÂY THƠ nên cả tin vào các “nhân vật” của MẶT TRẬN CUỘI, do đó, đã phải nhận trực tiếp những ĐÒN THÙ hiểm độc từ đám côn đồ công an CSVN. Vì không chịu nổi áp lực do tình trạng nêu trên gây ra, ông Huỳnh Ngọc Tuấn mới đây  tuyên bố từ bỏ tranh đấu  với lời phát biểu sau đây…..

Đọc tiếp


Triết Việt                                                                                                                              
Lê Việt Thường

IMG.625 LUẬN BÀN MINH TRIẾT & MINH TRIẾT VIỆT

                                                                                  (Bài Mười Bốn)

IMG.495Như đã nói ở trên, trái với những  điều mà HNH viết về đảng CSVN  mà chúng tôi đã chứng minh ở phần trên là gồm toàn các điều GIẢ TRÁ, các điều mà ông ta viết về Tam Giáo: Nho Giáo, Lão Giáo, Phật Giáo lại  là CÓ THẬT và có thề tìm thấy trong các tài liệu, sách vở. nghiên cứu về Tam Giáo.

Tuy nhiên, điều đáng tiếc ở đây là Hoàng Ngọc Hiến chỉ giới hạn ở khía cạnh GIÁO KHOA mà thôi, nên chỉ sao chép lại những gì đã có trong sách vở hiện hữu, chứ không có những đột phá, những khám phá mới mẻ hoặc nhừng lối nhìn mới về các dữ kiện cũ Mà hệ quả của lối tiếp cận nêu trên là những nét thực sự ĐẶC TRƯNG  của Đạo Học chẳng hạn không được tìm thấy và đặt nổi.

Đọc tiếp


Video

                                      Lễ Tưởng Niệm Nhị Vị Trưng Nữ Vương 2012


Video

       Về Mê Linh Thăm Đền Hai Bà Trưng


Video

                                                        Triều Đại Trưng Vương


Video

                                      Lễ Tưởng Niệm Trưng Nữ Vương (Houston)


Nhân Chủng
Nguyễn Tiến Nam
CLAUDE LÉVI-STRAUSS & CƠ CẤU LUẬN

ING.256Về Cơ Cấu Luận. hình như có một mối liên hệ đặc biệt và thâm sâu nào đó nối kết hành trình học hỏi nghiên cứu của cá nhân chúng tôi với Cơ Cấu luận hơn với bất cứ trào lưu Văn Hóa cận đại Tây Phương nào khác! Một trong những lý do chính yếu có lẽ là khi chúng tôi bước vào ngưỡng cửa Đại Học vào cuối thập niên 1960, Claude Lévi-Strauss và Cơ Cấu luận đang là “hiện tượng” làm “chấn động” cả thế giới khoa học Nhân Văn ! Chúng tôi còn nhớ bầu khí “sôi nổi” hứng thú của các nhóm bạn bè thân hữu  đang theo học các Phân Khoa khác nhau trong khuôn viên Đại Học Văn Khoa Sài Gòn, đang bàn tán xôn xao về đề tài “ăn khách” nhất của thời kỳ này!

Đọc tiếp


Nhân Chủng
Claude Lévi-Strauss
NHIỆT ĐỚI BUỒN (Tristes Tropiques)

ING.257Là người tiền nhiệm đầu bạc của những tay chuyên lùng sục trong rừng rậm ấy, có phải tôi là người duy nhất không giữ lại được chút gì trong tay, ngoài những  nhúm tro  tàn ? Tiếng nói đơn độc của tôi liệu sẽ  có phải là bằng chứng cho thất bại của một cuộc vượt thoát ? Giống như người Thổ dân  trong huyển thoại, tôi đã đi tới nơi xa nhất mà trái đất cho phép, và khi tôi tới nơi chốn tận cùng thế giới, tôi đã hỏi những con người và những sự vật để gặp lại nỗi thất vọng của họ…..

…..

Đọc tiếp


Lịch Sử
Hoa Bằng
QUANG TRUNG NGUYỄN HUỆ: ANH HÙNG DÂN TỘC [1788-1792](1,2,3,4,5,6,7,8)

IMG.909Lê đổ ! Chiêu Thống cầu viện nhà Thanh, chỉ là một lối “rước voi cõng rắn”.Người Thanh thả sít bắt sộp, chực đớp nước Nam, chứ yêu gì Lê, ghét gì Nguyễn (Tây Sơn). Giá bây giờ không có vua Quang Trung thì nước ta ra sao?Vậy công đuổi Tôn Sĩ Nghị, quét sạch hai mươi vạn quân Mãn Thanh, giữ vững tự do, chủ quyền và lĩnh thổ cho Việt Nam ở cuối thế kỷ mười tám, thật chẳng kém Lý đánh Tống, Trần phá Mông Cổ, Lê bình Ngô...Vả, muốn cho nước mạnh, dân giàu vua Quang Trung lại mài nanh, dũa vuốt luyện tướng, rèn binh, định khôi phục lấy đất cũ, luân vong ở phía Bắc. Giá Ngài thêm thọ, đừng vội ôm chí mà thác thì nước ta sẽ lại ra sao?…..

Trèo lên Đống Đa (ở ấp Thái Hà, Hà Đông), trông ra bốn mặt: nào gái nào trai, nào áo, nào mũ, nào ngựa kéo xe, trâu cày ruộng, gió bụi lưng trời mờ mịt… Quang Trung nào đâu?

Cảm vì thế, tôi viết lại trang sử Quang Trung

Đọc tiếp


Khảo Cổ
Cung Đình Thanh
PHẢI CHĂNG  ĐẾN LÚC KHẲNG ĐỊNH NGUỒN GỐC DÂN TỘC VN ?

IMG.004Trong những bài viết trước, chúng tôi đã chứng minh người thuộc Văn hóa Hòa Bình Từ Ðông Nam Á mà điểm chính có thể từ Bắc Việt Nam đã di cư lên góp phần thành lập nước Trung Hoa. (TƯ TƯỞNG số 2 – Nguồn gốc dân tộc Việt Nam; số 3 – Biển tiến và Sự thuần hóa cây lúa nước; số 4 – Văn hóa Ðông Sơn). Nay thì di truyền học đã chứng minh không phải người Ðông Nam Á chỉ góp phần mà thực ra đã đóng vai trò chính, đã là tuyệt đại bộ phận của nhân chủng lập nên nước Trung Hoa. Ngay cả những người ở phía Bắc Trung Hoa cũng chỉ là người lai giữa giống từ Ðông Nam Á di lên với giống từ phương Tây (người Âu?) di lại. Và việc đó cũng chỉ diễn ra nhiều lắm từ 15.000 năm trở lại đây mà thôi.

 Đọc tiếp


Khoa Học
Randy Schekman
CÁC TẬP SAN NATURE, CELL & SCIENCE ĐÃ PHÁ HOẠI KHOA HỌC RA SAO ?

ING.258Chúng ta đều thấy rõ các động cơ khuyến khích méo mó đã ảnh hưởng thế nào đến ngành tài chính và ngân hàng. Các động cơ khuyến khích dọn ra trước mắt những đồng nghiệp của tôi không phải là những khoản tiền thưởng hậu hĩnh, mà là các phần thưởng chuyên môn nhờ được đăng bài trong các tập san [khoa học] uy tín – chủ yếu là Nature (Tự nhiên), Cell (Tế bào) và Science (Khoa học).

Đọc tiếp


Kinh Tế
KINH TẾ TRI THỨC & SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRI THỨC Ở VN

ING.237Sau mấy thập kỷ phát triển, hiện nay kinh tế tri thức đang tác động ngày càng sâu sắc trên tất cả các lĩnh vực (kinh tế, xã hội, văn hoá, chính trị và quan hệ quốc tế) của đời sống nhân loại. Sự tác động này báo hiệu một bước ngoặt phát triển, làm cho thế kỷ 21 sẽ ngày càng khác với thế kỷ 20.

 Đọc tiếp


Kinh Tế
NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ ĐỒNG TIẾN ẢO BITCOIN

ING.229Bitcoin không phải là đồng tiền điện tử đầu tiên,….Tuy nhiên, sự tăng/giảm giá nhanh chóng của đồng Bitcoin trong vài tháng gần đây đã thu hút sự quan tâm khắp thế giới, làm dấy lên những cuộc tranh luận sôi nổi. Vậy đằng sau đồng Bitcoin là gì và số phận của nó trong tương lai sẽ ra sao?

…..

Đọc tiếp


Chính Trị
Trọng Nghĩa RFI
MỸ CỨNG RẮN HƠN VỀ BIỂN ĐÔNG: CƠ HỘI TỐT CHO VN

ING.240Từ cuối năm 2013, các tuyên bố chính thức cũng như không chính thức của giới lãnh đạo ngoại giao và quân sự Mỹ về Biển Đông đã cứng rắn hẳn lên đối với Trung Quốc, vào lúc Bắc Kinh càng lúc càng có thêm các hành động bị coi là khiêu khích để áp đặt bằng sức mạnh các đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông. Đối với giới quan sát, sự kiện lập trường của Washington được tái khẳng định một cách mạnh mẽ là một cơ hội tốt mà các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, cần phải tranh thủ để kháng lại áp lực từ phía Trung Quốc.

Đọc tiếp


Xã Hội
SỰ THẬT NGHIỆT NGÃ
VỀ “THIÊN ĐƯỜNG BẮC ÂU”

…..
ING.239Cả thế giới đã nhầm? Hay nói cách khác là chúng ta đã bị lừa khi “tin sái cổ” vào một xã hội giàu có, hạnh phúc như một thiên đường của các nước thuộc khu vực Scandinavi hay còn gọi là Bắc Âu.

Đọc tiếp


Xã Hội
5 CÁCH FACEBOOK ĐÃ THAY ĐỔI CUỘC SỐNG CỦA CHÚNG TA

ING.233Dù Facebook là một tầm nhìn đầy sáng tạo, một sáng tạo khéo léo, đôi chút may mắn không ồn ào hay một sự kết hợp của cả ba, sự khai phá xã hội của Mark Zuckerberg đã bám rễ sâu vào cuộc sống hàng ngày của những người sử dụng thời đại số.

Đọc tiếp


 

Xin Quý Độc Giả Bấm Vào
DANH MỤC
TÁC PHẨM KIM ĐỊNH
Để Đọc 32 Tác Phẩm Đã Xuất Bản Của Cố Triết Gia

Tìm Kiếm