…..

HUYẾT HOA

…..

X.Y.Thái Dịch Lý Ðông A

…..

I-HUYẾT HOA

…..

7- HOA THÁNG NĂM

…..Chỉ có sự vất vả bằng độc lực với tinh thần mạo hiểm biên thú và sáng tạo khi tự tỉnh lại mới thể nghiệm thấm thía được biểu hiện quyền sống còn, độc lập và tư cách sống còn, chính nghĩa thật đúng đắn. Quyền ấy và tư cách ấy mới làm nên một chế độ tự do và dân chủ được, phồn thịnh được bằng mang sự vất vả ấy ra áp dụng vào công cuộc đấu tranh cho cái lý tưởng đã thể nghiệm được đó.

…..Một văn minh mới như đóa hoa tươi tốt và to tát sẽ nở bùng ra. Ví như thể đất Mỹ trải qua một thời nòi giống xâm lược, máu và nước mắt, xấu ác hôi tanh ở trên mồ đ ống đã nở ra đóa hoa tháng Năm. Đóa Hoa Tháng Năm đó đã sum sê phủ kín cái mồ đống tội ác lịch sử kia. Đóa hoa ấy bón tưới bằng những chất tố lịch sử của mồ đống đó. Tội ác của thực dân phải đền bù bằng mọi sự hối hận thầm kín nơi đáy lòng. Có khi người ta phải tựtrừng phạt mình cho khỏi lởn vởn cái hình bóng tối tăm của tội ác cứ lởn vởn mãi trong hồn. Đó là trường hợp của 1865, Nam–Bắc chiến tranh cho cái lý tưởng cởi mở dân tộc da đen.

…..Cuộc chiến tranh ấy gọi là phân liệt (sécession) thì chửi rủa lý tưởng lịch sử quá. Cuộc ấy phải là thần thánh chiến tranh, thuần vì lòng yêu thương và nghĩa công đạo. Cuộc ấy phải là vị tha chiến tranh, không tư lợi và không vị kỷ.

…..Đóa Hoa tháng Năm trong màu đỏ của nó sở dĩ đỡ hoen ố mà thêm đôi phần tươi hồng là nhờ ở 65. Người ta thấy hối hận đau thảm khi nhắm mắt lại tưởng nghĩ, tức gia ản, còn đau thảm hơn khi bừng mắt ra trông xét; người ta thấy phải không tiếc một cuộc chém giết ruột thịt để xóa nhòa trong hăng hái cái vết đau tội lỗi gia truyền đi, ché m giết ruột thịt để rửa sạch những bướu nhọt còn di độc lại trong huyết thống sinh sống dạt dào nó nối liền nòi giống tới tương lai. Dòng sống phải trong sạch thì đời sống mới đ ược an ủi trong linh hồn, hết cả những lởn vởn của hối hận, đau thảm và tối tăm, đời số ng mới có hạnh phúc và hòa bình thật chân chính. Loài người muốn hết chiến tranh phải nhắm mắt lại rồi bừng mắt ra bằng cuộc chiến tranh sau rốt là cuộc phán quyết sau cùng, phải đánh giết ngay tự mình nếu tự mình có tội lỗi. Như muốn còn có chiến tranh phải ca tụng những cuộc chiến tranh thần thánh vị tha như thế ấy.

…..

X.Y. Thái Dịch Lý Ðông A

…..
Gió Ðáy thuộc Duy Dân Học Xã
xuất bản lần thứ nhất tại Sài Gòn, Việt Nam
ngày 7 tháng 10 năm 1969 (Kỷ Dậu 4848 tuổi Việt)

 

Quay Trở  Về

 

Tìm Kiếm