.

.

Nguyễn Mạnh Tường

UN EXCOMMUNIÉ (Kẻ Bị Rút Phép Thông Công)

Lời Người Dịch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Chương 1: Bản Án Cho Một Trí Thức
Chương 2: Đối Thoại Với Luật Sư Người Séc
Chương 3: Vụ Án “Nhân Văn Giai Phẩm”
Chương 4: Sấm Sét Báo Hiệu Cho Cơn Bão Tố
Chương 5: Trận Đấu Bò Đầu Tiên Trong Măt Trận Tổ Quốc
Chương 6: Hai Loại Người
Chương 7: Trận Đấu Lần Thứ Ba Tại “Đảng Xã Hội ViệtNam”
Chương 8: Lưỡi Kiếm Của Damocles
Chương 9: Sửa Soạn Cho Chuyến Đi Không Có Ngày Về
Chương 10: Bi Hài Kịch Của Một Cuộc Trả Giá
Chương 11: Đối Thoại Giữa Nguyễn Mạnh Tường và Một Việt Kiều
Chương 12: Bi Kịch Bị Mất Phép Thông Công, Bị Cô Lập Và Cô Đơ
n

[Tác Giả] [Lãnh Vực]

 

Tìm Kiếm