…..

IMG.998Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh

Tác giả: Trần Việt Nam

MỤC LỤC

Phần 1
Con Rồng Cháu Tiên
Vua Hùng Vương Lập Quốc
Phù Đổng Thiên Vương
Sơn Tinh Thủy Tinh
Thục Phán An Dương Vương
Triệu Đà – Bản đồ quận Giao Châu
Trọng Thủy, Mỵ Châu
Tể tướng Lữ Gia
Giao Chỉ Bộ

Phần 2
Tích Quang, Nhâm Diên
Hai Bà Trưng khởi nghĩa
Hai Bà Trưng tuẫn tiết
Lý Cầm, Lý Tiến, Sĩ Nhiếp
Bà Triệu
Sự cai trị tàn ác của người Tàu
Lý Nam Đế
Mai Hắc Đế
Bố Cái Đại Vương
Cao Biền

Phần 3
Ông Khúc Thừa Dụ
Ông Dương Diên Nghệ
Ông Ngô Quyền
Vua Ngô Quyền phá quân Nam Hán – Bản đồ Giao Châu, Tàu
Thập Nhị Sứ Quân
Cờ Lau Tập Trận, Đinh Bộ Lĩnh
Vua Đinh Tiên Hoàng
Ông Lê Hoàn
Nhà Tiền Lê, vua Lê Đại Hành
Lê Long Đĩnh

Phần 4
Thành Thăng Long, vua Lý Thái Tổ
Phạt Tống Bình Chiêm
Nhà Lý mất ngôi
Nhà Trần
Nhà Trần, thi Tiến Sĩ
Quân Mông Cổ xâm lăng
Cầu hòa Mông Cổ
Hội Nghị Diên Hồng
Trần Quốc Toản, tuổi trẻ yêu nước
Ông Phạm Ngũ Lão, ngồi đan xọt mà lo việc nước

Phần 5
Đức Trần Hưng Đạo
Trận Hàm Tử, trận Chương Dương
Trận Tây Kết, chém đầu Toa Đô
Trận Vạn Kiếp, thái tử Thóat Hoan
Mông Cổ xâm lăng lần thứ hai
Ông Trần Bình Trọng
Trận Vân Đồn, Trần Khánh Dư
Hưng Đạo Vương giết giặc trên sông Bạch Đằng
Thoát Hoan bại trận
Nhà Trần mất ngôi

Phần 6
Hồ Quí Ly
Nhà Minh chiếm nước Nam
Đi Hậu Trần
Đồng Hóa
Lê Lợi, mười năm khởi nghĩa chống giặc Minh
Lê Lai cứu chúa
Nguyễn Trãi khóc cha
Trận Chi Lăng, chém đầu Liễu Thăng
Nhà Lê
Nhà Lê, luật Hồng Đức

Phần 7
Nhà Lê mất ngôi, nhà Mạc
Chúa Trịnh
Trịnh Nguyễn phân tranh – Bản đồ nước Nam
Người Tây Phương sang An Nam
Sự cấm đạo
Trịnh Nguyễn đánh nhau
Tây Sơn dấy binh
Nguyễn Ánh cầu viện Pháp, Xiêm La
Nguyễn Huệ phá quân Xiêm La
Họ Trịnh mất nghiệp chúa

Phần 8
Nguyễn Huệ đánh ra Bắc
Lê Chiêu Thống, cõng rắn cắn gà nhà
Vua Quang Trung đại phá quân Thanh
Trận Ngọc Hồi
Tôn Sĩ Nghị đại bại
Vua Quang Trung
Nguyễn Ánh chiếm Qui Nhơn, Phú Xuân
Nguyễn Ánh thắng Tây Sơn
Nhà Nguyễn, vua Gia Long
Vua Minh Mạng – Bản đồ Việt Nam

Phần 9
Vua Thiệu Trị, Pháp bắn phá Đà Nẵng
Vua Tự Đức
Pháp chiếm Nam Kỳ
Hòa ước Nhâm Tuất
Ông Phan Thanh Giản tuẫn tiết
Giặc giã thời Tự Đức
Pháp chiếm Bắc kỳ lần thứ I
Hòa ước Giáp Tuất
Pháp chiếm Bắc kỳ lần thứ II, tổng đốc Hoàng Diệu tuẫn tiết

Phần 10
Sự sai lầm của quan quân nhà Nguyễn
Cầu viện Tàu đánh Pháp
Vua Hàm Nghi, hịch Cần Vương
Quan Tổng Đốc Pháp
Vua Đồng Khánh
Vua Hàm Nghi bị bắt
Cách cai trị của người Pháp
Ông Phan Đình Phùng
Ông Nguyễn Trung Trực
Ông Trương Công Định
Ông Thiên Hộ Dương

Phần 11
Ông Hoàng Hoa Thám
Ông Cao Thắng đúc súng
Anh hùng Nguyễn Thái Học
Anh hùng Phạm Hồng Thái
Nhà cách mạng Phan Bội Châu
Lòng yêu nước của dân tộc Việt
Trận đói 1945
Đảng Cộng Sản Việt Nam
Đảng Cộng Sản trá hình
Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phần 12
Hồ Chí Minh
Trường Chinh
Cải cách ruộng đất
Cuộc di cư năm 1954
Phạm Văn Đồng bán nước
Miền Bắc 1954-1975
Quyền hành và Luật pháp Cộng Sản
Cộng Sản sợ sự thật
Miền Nam 1954-1975
Tổng thống Ngô Đình Diệm

Phần 13
Chiến tranh Nam Bắc 1954-1975
Tổng công kích Tết Mậu Thân
Hiệp định Hòa bình Paris, 1973
VC cưỡng chiếm miền Nam 1975
Miền Nam 1975-1985
Nông dân và công nhân miền Nam sau 1975
Vượt biên sau 1975
Trại tập trung
Việt Nam sau 1985
Vi phạm nhân quyền trong xã hội Cộng Sản

Phần 14
Luật Hiến Pháp Cộng Sản
Quốc Kỳ và Quốc Ca Việt Nam
Người Việt tị nạn
Đảng CSVN phải trả lời trước lịch sử dân tộc
Đoạn kết-

(Nguồn: Vietlist.us)

[Tác Giả] [Lãnh Vực]

Tìm Kiếm