LỜI NÓI ĐẦU

Ba (3) chủ-đề dưới đây đã kết-tụ thành cốt-lõi của triều-đại Ngô Đình, xem như tổng-quan về chế-độ Đệ-Nhất Việt-Nam Cộng-Hòa:

-Chủ-Nghĩa Nhân Vị

-Đảng Cần-Lao

-Ấp Chiến-Lược

Sau năm 2000 thì một số phần-tử trung-thành với họ Ngô, ở Hải-Ngoại, đã phịa thêm một cái-gọi-là:

-Chính Đề Việt Nam (2) (3)

Cố Tổng-Thống Ngô Đình Diệm là một nhân-vật lịch-sử, một nhân-vật lịch-sử hàng đầu, của quốc-gia và dân-tộc Việt-Nam, trong một không-gian và một thời-gian nhất-định.

Có điều, ông là Tổng-Thống của một Việt-Nam vào nửa sau của thế-kỷ thứ hai mươi, đã văn-minh tiến-bộ rồi, chứ không phải là vào thời cổ xưa, cho nên mọi chi-tiết về thân-thế và sự-nghiệp của ông hẳn là đã phải được ghi chép đầy-đủ và nhất là chính-xác, rõ-ràng.

Thế mà, mãi đến hôm nay, đã gần một nửa thế-kỷ sau khi ông chết, đồng-bào cũng như các nhà nghiên-cứu ngoại-quốc vẫn chưa có được một tài-liệu nào khả-tín gọi là lý-lịch của ông.

Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, có rất nhiều người Việt-Nam, ra hải-ngoại, đã in sách, viết báo, diễn-thuyết, và mở trang mạng, về đề-tài Ngô Đình Diệm; nhưng chưa có ai so-sánh những lời phát-biểu của người này với của người khác, nói gì lục tìm nguồn gốc, để thấy những thiếu-sót, mâu-thuẫn, và tất-nhiên sai-lầm trong các văn-bản hiện được lưu-hành đó đây.

Không thể viện-dẫn lý-do là hiện chúng ta đang có khá nhiều vấn-đề cần được giải-quyết kịp-thời, để trì-hoãn, thậm-chí cản-trở, việc mà tôi đang làm, là trả lại Sự Thật cho Lịch-Sử; vì, nếu tôi mà không làm, thì một ngày kia, khi tôi chết đi, và các vị khác xấp-xỉ lứa tuổi của tôi cũng khuất núi dần, thì các đầu-mối hiện vẫn còn có trong tầm tay mình sẽ mai-một đi, và các văn-bản thiên-lệch hiện nay sẽ được sao đi chép lại mà chất chứa đầy trong các văn-khố và thư-viện khắp nơi, tai-hại vô cùng cho các lớp hậu-sinh.

Cho nên hôm nay, tạm gác một bên những khác-biệt giữa lời khen ở phía nọ với tiếng chê ở phía kia, tôi xin bắt đầu đi tìm gốc-gác đích-thực của cố Tổng-Thống Ngô Đình Diệm, vì tôi không chấp-nhận có một tổng-thống mà lý-lịch và tiểu-sử không rõ-ràng.

LÊ XUÂN NHUẬN

Trở Về

Tìm Kiếm