sihscisiis

Thơ Văn

MỘT CHIỀU HUYỀN SỬ
Ảnh & Thơ của Nguyễn Ngọc Danh
Bởi em là cánh hạc bay
Tôi về Ngũ Lĩnh suốt ngày đợi trông
Bởi em tiên mẹ – cha rồng
Gặp em tôi đứng giữa đồng ngẩn ngơ
Vì em mỗi bước là thơ
Trong tôi bỗng mắt dại khờ hồn nhiên
Ngày em mở cuốn sách thiền
Tôi trang Kinh Tạng còn nguyên mùi trầmĐọc tiếp

(Nguồn : Dunglac.org)

Tìm Kiếm