NHẠC KHÍ CỦA DÂN TỘC VIỆT

Võ Thanh Tùng

ING.528Nhạc khí Dân tộc Việt là một đề tài nghiên cứu khoa học về Âm nhạc Dân tộc được thực hiện bằng việc kết hợp giữa nghiên cứu, phương pháp luận và ứng dụng kỹ thuật hiện đại của Tin học nhằm mục đích “Giới thiệu giản lược một số nhạc khí tiêu biểu của dân tộc Việt”. Việt Nam gồm 54 dân tộc khác nhau đang sinh sống trên đất nước Việt Nam, đại đa số các dân tộc có nguồn gốc bản địa, có quá trình hình thành và phát triển cùng với lịch sử dựng nước và giữ nước, cùng sống chung dưới mái nhà của nước Việt Nam thống nhất. Việt Nam với hàng trăm loại nhạc khí khác nhau rất phong phú và đa dạng, nội dung chính của sách này giới thiệu các nhạc khí của dân tộc Việt (không có nhạc khí của dân tộc ít người). Âm nhạc truyền thống Việt Nam được tồn tại và phát triển đến ngày nay cơ bản dựa vào phương pháp truyền ngón, truyền khẩu từ thế hệ này sang thế hệ khác, phải nhìn nhận rằng với phương pháp truyền ngón, truyền khẩu từ xưa đến nay không được phổ biến rộng rãi, làm mất đi một phần đáng kể kho tàng quý giá của âm nhạc truyền thống Việt Nam. Những gì còn lại hôm nay đều mang tính tinh hoa, là nguồn vốn bất tử của dân tộc cần được bảo tồn, gìn giữ và phát triển. Bằng phương pháp phân tích, chứng minh, đúc kết thành lý luận, tài liệu giới thiệu cơ bản 45 nhạc khí của dân tộc Việt, ngoài phần Mở đầu và Phụ lục, các phần chính được trình bày như sau:

  • Chương 1: Giới thiệu sơ lược về lịch sử nhạc khí truyền thống Việt Nam, xếp loại các nhạc khí, các thuật ngữ, ký hiệu được vận dụng và các tổ chức dàn nhạc.
  • Chương 2: Nhạc khí Dây gồm giới thiệu, xếp loại, hình thức cấu tạo, màu âm, kỹ thuật diễn tấu, vị trí nhạc khí trong các Dàn nhạc, các nhạc khí tương tự ở Ðông Nam Á và các nước.
  • Chương 3: Nhạc khí Hơi gồm giới thiệu, xếp loại, hình thức cấu tạo, màu âm, kỹ thuật diễn tấu, vị trí nhạc khí trong các Dàn nhạc, các nhạc khí tương tự ở Ðông Nam Á và các nước.
  • Chương 4: Nhạc khí Màng rung – Nhạc khí Tự thân vang gồm giới thiệu, xếp loại, hình thức cấu tạo, màu âm, kỹ thuật diễn tấu, vị trí nhạc khí trong các Dàn nhạc, các nhạc khí tương tự ở Ðông Nam Á và các nước.

Kết luận: ý nghĩa thực tiễn và hiệu quả.

Phụ lục: giới thiệu các hình ảnh minh họa.

       Tổng cộng 444 trang, kèm theo là một đĩa CD lưu trữ các tài liệu, hình ảnh, âm thanh và ký âm nhạc… cùng bảng hướng dẫn cách sử dụng đĩa CD, có thể tham khảo dễ dàng trên máy Vi tính, có khả năng hỗ trợ việc giảng dạy và học tập môn Nhạc khí học Dân tộc tại các Nhạc viện, các cơ sở đào tạo âm nhạc và đồng thời là tư liệu phục vụ việc nghiên cứu về nhạc khí.

Xin mời Quý Độc Giả bấm vào Link dưới đây để vào thưởng thức nội dung rất công phu của mạng “Nhạc Khí Dân Tộc Việt” liên quan đến tác phẩm của Nhạc Sĩ Võ Thanh Tùng

http://honque.org/vothanhtung/

[Tác Giả] [Lãnh Vực]

 

 

Tìm Kiếm