NHỮNG CHUYỆN KHÓ TIN TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Ở VN

Nguyn văn Tun

ING.271

Tôi có may mn được tiếp xúc vi nhiu tp san khoa hc, bn bè và đng nghip trong nước t Nam chí Bc. Qua nhng tiếp xúc đó, tôi biết được vài chuyn (không dám nói tt c) rt khó tin. Khó tin nhưng hoàn toàn có tht. Nhng chuyn này nh hưởng đến cái mà tiếng Anh gi làcredibility (đ tin cy) ca khoa hc nước nhà.

Chuyn th nht là công b tht nhiu. Hôm cui năm 2013, tôi được mt đng nghip ân cn tng mt sđc bit ca mt tp chí y hc do mt trường y xut bn. Tôi không chú ý lm, vì thú tht ln nào v cũng có nhiu bn tng tp chí như thế, nhưng ln này thì anh bn rt ân cn mun tôi cho ý kiến. Đêm v khách sn, m tp chí ra đc thy có mt tác giđăng mt mch 5 bài trong sđc bit ca tp chí đó [1]. Tt c 5 bài tác giđng tên duy nht. Trong sđó, 4 bài là tường thut nhng ca lâm sàng, và 1 bài là thuc dng clinical audit ging như đếm các đc đim nhng ca lâm sàng ghi nhn trong mt thi gian. Nhng ca này tôi không dám nói hay hay d vì không phi là người có cùng chuyên ngành, nhưng tôi có th nói là quá đơn gin. Tt c không th xem là “research” được. Nhng ca lâm sàng được công b trên các tp san y khoa quc tế có uy tín thường rt thú v, xét nghim rt nhiu, và luôn luôn có nhng thông đip quan trng. Có nhng ca lâm sàng dn đến khám phá quan trng như gen LRP5 trong ngành xương [2]. Nhưng th tưởng tượng, mt tp chí công b mt lot 5 bài ca mt tác gi! Đó là mt điu bt bình thường, ngay c vi tp chí ph thông dành cho đi chúng [3]. Sau này, anh bn tôi mi cho biết rng đó là sđc bit dành cho tác gi, người lúc đó đang làm h sơ đđược phong chc danh giáo sư / phó giáo sư. Không biết kết qu phong chc danh ra sao, nhưng tôi nghĩ cách làm vic như thế rt l lùng và nó hoàn toàn không ging mt qui tc nào trong xut bn khoa hc.

Chuyn th hai là bán d liu. Trong khoa hc, d liu có giá tr như vàng. Nói cho cùng tt c n lc t thiết kế đến đo lường và chi tiêu tin bc cũng chđ thu thp d liu. Khi nói d liu tôi không ch nói đến s liu, mà còn là hình nh và sinh phm, mu máu, mu DNA, v.v. liên quan đến công trình nghiên cu. Vì lí do y đc, d liu gc phi được bo mt rt kĩ, thường phi đ trong t st và ch có người có trách nhim mi được tiếp cn. Nhưng d liu có khi được chia s gia các nhà nghiên cu khi có đ tài mi. Mt ngun d liu tt có th khai thác vài chc năm là chuyn bình thường. Chính vì thế mà d liu được xem là vàng. y thế mà VN người ta không quí d liu. Có nhiu người làm xong nghiên cu, hi h d liu đâu, h nói tnh queo rng đã vt b ri! H nói như là không có gì xy ra. Nhưng vt b d liu sau nghiên cu có th xem làti phm. Nhưng nghiêm trng hơn có người còn bán d liu cho người nước ngoài. H không thy d liu là quí hay không biết làm gì vi d liu, nên h bán (khi có nhu cu và người mua). Vic bán d liu như thế là vi phm đo đc khoa hc mt cách nghiêm trng. Người mua cũng vi phm y đc. Nhng công trình như thế không nên cho công b trên các tp san khoa hc.

Chuyn th ba là gi to d liu. Đã lâu lm ri, khi tôi còn quan tâm đến v cht đc da cam (gi tt là AO Agent Orange), có mt s em sinh viên tng tham gia đoàn kho sát v nhim AO min Trung nói cho nghe nhng chuyn [mà lúc đó] tôi không tin. Các em đó nói rng tham gia đoàn công tác kho sát vui lm, ban ngày chng tìm được ai là nn nhân AO, nên chng thu thp được d liu nào c, thế là đêm v khách sn các em pha ra d liu bng cách đin vào b câu hi! Các em k chuyn mt cách vô tư và có phn vui v, làm như là đc thng v sáng kiến ca mình. Lúc đó tôi nghĩ h ch nói cho vui, ch không tin có chuyn đng tri như thế, nhưng sau này thì có nhiu người xác đnh đó là điu có th xy ra. Sau này càng ngày càng hiu, tôi biết trường hp đó ch là mt trong biết bao trường hp gi to d liu trong khoa hc. Bi vì các em biết mình đi làm vi mc đích gì, và đ làm vui lòng thy cô hay cp trên ca thy cô, các em có th gi to d liu sao cho khi phân tích thì kết qu s rt “đp, hiu theo nghĩa đúng vi ý đnh ca thy cô.

Chuyn th tư là nhng kết qu nghiên cu “đp mt cách bt thường. Trong khoa hc thc nghim, không bao gi có nhng d liu trơn tru hay đúng vi gi thuyết ca mình, và nếu có thì đó là điu đáng nghi ng. Do đó, bt c kết qu nào quá đp người ta đu nghi ng làtoo good to be true”. Có ln ngi nói chuyn vi mt đng nghip Mĩ cũng quan tâm và có nghiên cu v AO, anh ta nói (và tôi din gii nôm na): Eh mày, tao rt ngc nhiên là tt c các báo cáo nghiên cu ca đng nghip VN đu cho ra mt kết qu nht quán là AO có hi cho đ th bnh; ti tao làm bao nhiêu năm nay và dùng máy Spect đo lường dioxin rt tinh vi, mà try trt, lúc phát hin +ve, lúc phát hin ve, lúc chng có gì. Tao khâm phc ti nó”. Tôi biết và hiu hn nói gì, thm chí còn biết câu th hai hn sp tht ra là gì! Tôi suy nghĩ vài giây ri gii thích: Tao nghĩ chc vì ti nó nghiên cu môi trường mà đ phơi nhim cao nên d phát hin mi liên quan, còn mày là thng đi ri đc cht, có phơi nhim gì đâu, nên ti mày khó phát hin là đúng ri. Tay đng nghip Mĩ nhìn tôi mm cười (như thm nói gì đó) và nhún vai nói: có lí! Tht ra, tôi chưa chc tin nhng gì tôi nói , nhưng vì danh d VN nên phi gii thích cho vui. Nhưng khi hàng chc nghiên cu cho ra mt kết qu nht quán thì điu đó có th là s tht, nhưng cũng có th là sai sót gì đó trong phương pháp, hoc gi to d liu.

Chuyn th năm là vn vo d liu. Có nhng trường hp vn vo d liu sau khi đã thu thp xong. Đó là trường hp mt anh bác sĩ sau khi đã thu thp xong d liu, và tiến hành phân tích. Nhưng kh thay, kết qu phân tích cho thy không như người hướng dn nghĩ. (Dĩ nhiên, nhng gì người hướng dn nghĩ chưa chc đã đúng). Thế là người hướng dn đ ngh anh bác sĩ sa vài con sđ sao cho kết qu ging như anh ta nghĩ trong đu. Khi ra trình bày thì đng nghip ch thy n tượng vi nhng bng biu, đ th hoành tráng, chđâu ai biết s tht đng sau. Anh bác sĩ này đáng quí ch là anh cm thy dn dt vì chuyn làm by, nên anh quyết đnh b cuc nghiên cu. Anh ta tr nên chán chường và nghi ng tt c nhng d liu nghiên cu ca đng nghip khác.

Chuyn th sáu là gây áp lc đđng tên tác gi bài báo. Trong hot đng khoa hc, đng tên tác gi bài báo là mt trách nhim nghiêm chnh. Người đng tên tác gi phi đáp ng các tiêu chun mà cng đng khoa hc đã đng ý và tuân theo. Nói ngn gn, người đng tên tác gi bài báo phi là người có đóng góp tri thc và phương pháp trong công trình nghiên cu, k c son bài báo. B tiêu chun tác gi ghi rõ nếu là giám đc hay đng đu nhóm nghiên cu, hay người có công xin tài tr, mà không đáp ng các tiêu chun chính thì vn không có tư cách đng tên tác gi bài báo khoa hc. Thế nhưng VN làm sếp li là tiêu chun quan trng đđng tên tác gi, dù đương s chng có đóng góp gì cho bài báo. Có người thm chí còn không biết bài báo phn nh điu gì và công bđâu. Có ln tôi tiếp nhn lí lch khoa hc ca mt v có gn 80 bài báo khoa hc, nhưng toàn là đng tên trong danh sách tác gi như làfoot soldier (lính đánh b), và tôi ngc nhiên lm. Nhưng sau này thì rõ ràng là tác gi ch là honorary author tác gi danh d (vì là giám đc bnh vin) ch không có thc s làm nghiên cu. Nhiu nghiên cu t bnh vin này cười nói ai mà không đ tên bác y vào danh sách tác gi thì ln sau đng nghĩ đến chuyn thu thp d liu t bnh vin do bác y làm giám đc. Tuy nhiên, theo tôi biết đây là trường hp thiu s, vì nhiu giám đc bnh vin VN không quan tâm đến vic đng tên tác gi bài báo.

Chuyn th by là gian di trong cách đ tên tác gi. Mt ln khác Ch Ry, tôi nghe được mt câu chuyn mà chng biết nói sao. Sau khi tôi nói xong bài nói chuyn, có vài câu hi cũng thú v, ri đến mt anh đng lên phát biu ch không hi. Anh nói rng VN có nhng người c tình gian trá v cách ghi tên tác gi trong h sơ xét phong chc danh GS/PGS. Bi vì theo qui đnh, mt bài báo có n tác gi thì sđim được tính cho ng viên là k/n đim (trong đó k là đim chung cho bài báo). Do đó, đ nâng cao đim cho mình, ng viên ch cn ghi danh sách tác gi bài báo theo công thc ng viên và cng s thì đim s là k/2 [4]. Tôi tht s không biết nói gì sau khi anh y nói xong, vì nói gì thì cũng đng chm [có khi là] bn bè. Thot đu mi nghe qua, tôi thy khó tin là vì chng l hi đng chc danh không xem xét bài báo gc đ biết bao nhiêu tác gi! Nhưng nhiu người cho biết mánh khoé đó có tht! Câu chuyn nói lên mt s gian di quá thp. Biết rng gian di là thp, nhưng gian di kiu như thế trước mt hi đng gm nhng người có hc và còn qua được thì nó cũng nói lên kh năng ca hi đng.

Chuyn th tám là ch nghĩa bình quân trong cách tính đim bài báo. Tht ra, vic đnh lượng hay tính đim bài báo khoa hc đã là mt vic rt khó làm và theo tôi biết không có đi hc nào làm c. Nhưng VN, các hi đng chc danh GS/PGS bng cách nào đó qui đnh rng bài báo trên tp san A là 2 đim, bài báo trên tp san B là 1 đim, v.v. Nhưng điu còn l lùng hơn na là h có qui đnh rng bài báo công b trên tp san nước ngoài có cùng đim vi tp san A trong nước! Chúng ta biết rng đi đa s (có l là 99.9%) các tp san khoa hc trong nước không nm trong danh mc ISI, và không có impact factor. Do đó, đánh đng mt bài báo trong nước vi mt công trình trên mt tp san danh tiếng nước ngoài là điu cc kì vô lí. Ngay c nước ngoài, hay c th là Úc, không ai điên rđến ni đánh giá mt bài báo trên tp san Medical Journal of Australia tương đương vi mt bài trên t The Lancet ! Nhưng trong thc tế thì s vô lí đó tn ti qua nhiu năm và vn tn ti: mt bài báo trên tp chí y hc ca B có đim y chang như mt bài báo trên tp san New England Journal of Medicine!

Chuyn th chín là đo văn. Hai năm trước, khi có dp ghé thăm và ging ti mt trường y, mt đng nhip tng tôi mt sđc bit ca tp chí y hc ca trường. S này công b hoàn toàn bng tiếng Anh, vi gn 1000 trang. Nhìn b ngoài rt hoành tráng. Trong lòng thì tôi tht s mng vì nghĩ rng hoá ra có nơi đã ra tp san bng tiếng Anh, và đó là mt du hiu tích cc. Nhưng đêm đó, v khách sn, tôi đc qua nhiu bài mình quan tâm, thì thy có rt nhiu vn đ v cht lượng. Tiếng Anh cũng còn rt . Vit Nam, có quá nhiu sai sót. Trong nhng bài như thế, tôi đc bit đến mt bài mà đon mđu (introduction) được viết vi văn phong rt smooth (trôi chy), có cht thơ và cái air báo chí, nhưng đến đon phương pháp và kết qu thì có nhiu sai sót v văn phm, cách dùng t, cách din t, v.v. Ch cn mt phút trên mng, tôi thy đon văn đó được trích t mt website v bnh mà bài báo quan tâm. Website đó dành cho đi chúng, nên văn phong có cái air báo chí. Tôi có báo cho anh bn biết, và đ ngh không làm ln chuyn làm gì, ch cn báo cho anh y biết và khuyên không nên làm như thế na.

Mt ln khác (năm ngoái) tôi gp mt trường hp khá hi hu. S là mt anh bác sĩ gi tng tôi lun án ca anh y như là mt li cám ơn vì tôi có giúp anh chút vic trong khi hc. Tôi đc đến đon mô t v mt hormone (khong 1.5 trang) mà tôi thy ging văn rt quen. Quen nhưng nghĩ hoài không ra đã thy đâu. Ngày hôm sau tôi cht nhđó là đon văn ca tôi! Đó là bài tôi viết cho báo Tui Tr. Vì viết cho Tui Tr nên tôi không dùng nhng thut ng, và ging văn có phn bình dân. Kim tra li thì đúng là nguyên đon văn t bài viết đó, và anh y đã sao chép nguyên văn. Lúc đó, tôi v thế lúng túng, không biết làm gì cho hp lí. Tôi ch viết email cám ơn anh y và có nói nh rng anh nên c gng dùng cách din gii ca mình và nên viết văn cho khoa hc hơn. Nhưng tôi nghĩ anh y không hiu tôi nói gì.

Chuyn thư mười là qui đnh l lùng v công b nghiên cu. Ai cũng biết rng trước khi bo v lun án, thí sinh thường phi công b kết qu nghiên cu. vài nước, đc bit là Bc Âu, lun án tiến sĩ trong thc tế là tp hp nhng bài báo đã công b cng vi hai chương dn nhp và bàn lun. Công b kết qu nghiên cu trước khi bo v lun án là qui trình chun. y thế mà VN có đi hc qui đnh rng thí sinh không được công b kết qu nghiên cu trước khi bo v lun án! Thot đu nghe qua qui đnh này tôi không tin, vì nghĩ chc là có hiu lm đâu đó, nhưng sau này có dp tìm hiu và đc được email tôi mi biết là có qui đnh l lùng, nếu không mun nói làngược đi như thế. Tht không hiu ni ti sao ban giám hiu li đ cho mt qui đnh như thế hin hu trong đi hc.

Nhng câu chuyn trên đây (dĩ nhiên là chưa đy đ) phn nh mt văn hoá khoa hc nếu có th dùng cm tđó nhếch nhác. Tht ra, đng trên quan đim đo đc khoa hc, nhng câu chuyn trên đây cũng phn nh s gian di trong khoa hc rt nghiêm trng. Dĩ nhiên, nhng gian di này không ch xy ra VN, mà còn thnh thong xy ra các nước tiên tiến. Không ai biết qui mô gian ln khoa hc VN c nào, nhưng nhng câu chuyn đo văn đình đám trên báo cho người ta cm giác vn đ khá ph biến. Mt sđi hc VN có tham vng được đng tên trong danh sách Top 500 hay Top 200, hay mun tr thành đi hc đng cp quc tế. Thm chí có mt doanh nghip Nhà nước và mt đi hc còn kí kết hp đng đ trường có gii Nobel trong tương lai! Nhưng vi s nhếch nhác như mô t trên tôi nghĩ gic mơ đng cp quc tế s ch là gic mơ dài.

 Theo FB Nguyễn Văn Tuấn

________________________

[1] Rt hiếm có tp san khoa hc nào công b nhiu bài ca cùng mt tác gi trong cùng mt s. nước ngoài, ít ai có th công b 5 bài mi năm, vì thi gian viết mi bài cũng vài tháng tri, ri ch bình duyt và chnh sa, làm thêm, nên rt khó công b nhiu được.

[2] Ca này là mt tai nn xe hơi nng mà không b gãy xương nào c, và tôi tng đ cp trước đây.

[3] Ngày xưa khi tp chí TS đăng 2 bài ca tôi trong cùng mt s, h phi đi tên tôi thành mt cái bút danh mà h pha ra!

[4] Tht ra, chuyn cho đim đã là vô lí. Làm sao đnh lượng đim cho mt bài báo, da vào tiêu chí gì, ai đt ra nhng tiêu chíđó, v.v. Hàng lot câu hi không có câu tr li. Vic chia đim đu cho đng tác gi càng vô lí, vì làm sao hi đng biết được ai có công gì trong bài báo. Nói chung, qui trình cho đim bài báo khoa hc là hết sc phn khoa hc.

[Tác Giả] [Lãnh Vực]

 

 

Tìm Kiếm