.

NHỮNG SỐ HUYỀN CƠ CỦA VĂN HÓA VIỆT

                                                                                                             Đông Lan

…..

IMG.800Trên đường hướng đi tìm một ý nghĩa Minh Triết cho Văn Hóa Việt Nam để xây dựng một nền tảng sâu sắc, tòan diện và quán triệt về Tư Tưởng và Nhận Thức của Tiền Nhân Việt, những bài tham khảo trước, chúng tôi đã đề cập đến Triết Việt qua nhiều khía cạnh khác nhau: Về ngôn ngữ, như Tâm Thức Lưỡng Hợp trong các truyện tích Con Rồng Cháu Tiên, Bánh Dầy Bánh Chưng của Huyền Sử Dân Tộc. Như Nhân Chủ Tính trong các truyện tích Phù Đổng Thiên Vương, Kim Qui; hay dòng Ca Dao chuyên chở Tính An Vi của Triết Việt. Về nghệ thuật tiêu biểu như những hoa văn trên Trống Đồng Đông Sơn với Ý Nghĩa Trời – Đất – Người trong cảnh Thái Hòa, dấu chỉ An Vi Việt Đạo từ những thời các Vua Hùng dựng nước, dựng nhà.

     .Hôm nay chúng tôi xin trình bày tư tưởng Việt Tộc của chúng ta trên một khía cạnh mà có lẽ chúng ta ít nghe nói tới: Đó là những CON SỐ. Có nghĩa là thay vì diễn tả tư tưởng, nhận thức bằng lời nói, câu chuyện, hay hình vẽ, các nét khắc họa của nghệ thuật, Tổ tiên ta cũng đã nói lên cái nhận thức tư tưởng căn bản của mình về vũ trụ, con người, xã hội, lịch sử và sứ mạng của nó qua những biểu tượng có một trật tự sắp xếp như những con số. Triết Việt gọi là những Số Huyền Cơ. Huyền là huyền bí, sâu xa. Cơ là căn cơ, căn bản, nền tảng.

     .Như vậy tìm hiểu Những Số Huyền Cơ của Văn Hóa Việt là tìm hiểu những nét đơn sơ mà sâu sắc, là tìm hiểu linh hồn vũ trụ, bản tính của vạn vật trong đó có con người, đuợc diễn tả bằng một mô hình mới của ngôn ngữ với những con số huyền bí , thần kỳ…

     .Văn hóa bao gồm mọi hình thái sinh họat của con người khi tiếp xúc với thiên nhiên, xã hội. Mọi hình thái ấy, dẫu có đa diện tới đâu, có phức tạp thế nào, nếu có Minh Triết soi đường thì thật ra vẫn có một quy luật nằm ngầm chi phối, liên kết , ràng buộc các yếu tố lẻ tẻ riêng biệt lại với nhau theo một dạng thức nhất định. Một trong những biểu lộ Yếu Tính ấy của Văn Hóa Việt chính là những Con Số Huyền Cơ . Thật vậy, những con số huyền bí như cơ trời ban riêng cho chủng tộc Việt chúng ta, chính là cái mạch nguồn ngầm chảy, dưỡng nuôi, có khi không ý thức được, nhưng nó vẫn là Mô Hình Nền Tảng xây dựng nên 5000 năm Văn Hóa Việt . Những Số Huyền Cơ này là sự độc đáo, là bản sắc, để rồi sau này, trong dòng vận mệnh, nó phải tạp lưu với các nền văn hóa khác, Minh Triết Việt vẫn không bị tiêu trầm.

     .Có thể nói, chính vì thế, ngày hôm nay chúng ta còn có cơ hội tìm về bản gốc của nền văn hóa riêng của chúng ta, nhờ vào dấu ấn Huyền Cơ với những Con Số Minh Triết từ thuở sơ khai của Nhận Thức và Tư Tưởng của Tổ Tiên để lại.

.     ,Thật thế, trước khi con người có ngôn ngữ đủ để diễn tả mọi trạng thái suy tư, con người đã dùng hình vẽ và con số để diễn tả thực tại. Rồi sau này văn minh hơn, có ngôn ngữ, chữ viết, con người dần dần quên đi cách biểu tỏ bằng hình vẽ và con số. Nhưng vì chính bị bỏ quên, nên con số có một vị trí Thiêng Liêng của nó.Nó đại diện cho các chân lý cổ sơ, trình độ tâm thức khai nguyên, khi con người còn ở tình trạng tâm thức hòa đồng bản ngã với vũ trụ, nên dễ diễn tả gần đúng các định luật nền tảng ấy.

.     .Hôm nay ta hãy cùng tìm hiểu xem Văn Hóa Việt đã diễn tả thế giới bằng những con số nào.

.     .Trước nhất là cặp con số 2-3, mà chúng ta thường thấy trong ngôn ngữ Việt là Vài- Ba.

.     .Chúng ta thấy Ngôn Ngữ Huyền Sử mở đầu nước Văn Lang là:

Con Rồng Cháu Tiên:

     .Về ý nghĩa HAI biểu tượng Rồng -Tiên. Tức là KHÔNG DUY CHỈ là MỘT biểu tượng mà thôi, điều này chúng tôi đã đề cập đến Tâm Thức Lưỡng Hợp trong Huyền Sử Hồng Bàng. Nhưng vấn đề mới chúng ta đặt ra ở đây là, đành rằng với tâm thức lưỡng hợp, truyện Hồng Bàng đã GIAO CHỈ – có nghĩa là nối kết hai đối cực – được Rồng và Tiên, nhưng lại là CON RỒNG CHÁU TIÊN chứ không phải Cháu Tiên Con Rồng hoặc là Cháu Rồng Cháu Tiên ? Nếu nhằm ngụ ý sâu xa, thì từ ngữ CON đi với Rồng và CHÁU đi với Tiên hẳn phải có một ý nghĩa .

.   .Chúng tôi xin phép được giải thích như thế này: Con Rồng là số 2, vì nếu tính từ đời mình là số 1, con là số 2.

,    .Rồi Cháu Tiên, tức là số 3, ví như mình là số 1, con là số 2 thì cháu là số 3.

.     .Con Rồng Cháu Tiên có nghĩa bằng số là 2 Rồng 3 Tiên.

.     .Nghĩa là thay vì ngôn ngữ nói Con Rồng Cháu Tiên, thì bằng con số, là cặp số 2-3. Ta thường nghe nói từ ngữ “Vài – Ba” cũng chính là bộ số Huyền Cơ 2-3 này.

,     .Văn hóa truyền lại rằng chúng ta là Con Rồng Cháu Tiên, là ý nghĩa vũ trụ cũng như con người có đặc tính 2 phần Rồng, 3 phần Tiên. Tỷ lệ Rồng Tiên là 2-3. Rồng là linh vật ở thấp, gần đất và nước, đó chính là biểu tượng cho phần hữu hình, xác thân, vật thể. Tiên là hình ảnh thanh cao trên trời, thuộc về siêu hình, vô hạn, tinh thần. Như thế Văn Hóa Việt đã xác định Tính GIAO CHỈ tức là Nối kết, Hòa hợp, Tương tác của hai tính chất đối lập của VÔ biên và HỮU hạn nơi vũ trụ vạn vật . Minh Triết biểu thị bằng con số, Có và Không Giao Chỉ với tỷ lệ 2/3.

.     .Thật thế, con người là một sinh vật trong muôn lòai, cũng có xác thân hữu hạn, bất tòan. Nhưng con người còn có khuynh hướng vươn lên những giá trị cao cả, thiêng liêng, tìm về tuyệt đối vô cùng. Minh Triết Việt không những soi sáng chân lý ấy mà còn đặt đựơc số độ cho tỷ lệ Vật và Tâm là 2/3 nữa.

.     .Chúng tôi có thể minh chứng về mô hình của Bộ Số Huyền Cơ 2-3 này nơi một truyện khác trong Huyền sử của ta là Bánh Dầy Bánh Chưng tức là Hình Vuông với Hình Tròn .

Cặp Bánh Chưng Vuông Bánh Dầy Tròn.

       .Nếu ta thử tính diện tích một hình vuông với hình tròn của nó, có nghĩa là cạnh chéo của hình vuông là đường kính của hình tròn, ta thấy diện tích hai hình Vuông Tròn có tỷ lệ là 2/3.
.      .Như vậy có thể nói bộ số 2-3 là ngôn ngữ bằng số của Huyền Sử CON RỒNG CHÁU TIÊN, hay là Bánh Chưng VUÔNG với Bánh Dầy TRÒN .

Di Chỉ Khảo Cổ.

      .Về lãnh vực khảo cổ, ta cũng tìm thấy dấu ấn 2-3 trong rất nhiều di chỉ: các đồ dùng cao trọng như tế lễ thì tòan là theo kiểu 2-3: Như cái đỉnh, cái lịch có 2 quai với 3 chân . Cái phủ Việt ( cái rìu ) lưỡi cong, di chỉ khảo cổ thời Văn Hóa Đông Sơn có khắc hình 2 con giao long ở trên với hình 3 con nai ở dưới. Hoặc 2 con giao long ở trên, phía dưới là 3 người hóa trang chim như đang trong một Vũ Điệu Vài- Ba của dân tộc.

Phủ Việt

 Bộ số 2-3 trong di chỉ khảo cổ

Trên mặt trống đồng Ngọc Lữ, Đông Sơn, chúng ta cũng thấy số bộ số 2-3 đi với nhau như bóng với hình: Cứ bao bọc mỗi vòng lớn lại có 2 đường chỉ chạy song song, và 3 nhóm vòng từ giữa mặt trống tỏa ra đại biểu cho 3 tầng Trời- Đất-Người rõ rệt .

  .   .Tóm lại, chúng ta có thể kết luận, bộ số 2-3 là bộ số đặc biệt chỉ Văn Hoá của chủng tộc Việt mới có, mà Lạc Việt ta còn giữ được nhiều nhất nơi Ngôn Ngữ như Con Rồng Cháu Tiên, hình thể như Vuông Tròn, khảo cổ như các hình khắc chạm trên các di chỉ phủ việt , đỉnh, trống đồng kể trên.

.     .Một điều rất ngạc nhiên và thích thú, khoa học ngày nay cũng chứng minh chân lý ấy. Hai nhà bác học Trung Hoa là Dương Chấn Ninh và Lý Chánh Đạo đã được giải thưởng Nobel về Vật Lý năm 1957 qua thí nghiệm tại nhà máy nguyên tử ở Columbia, đã công bố kết quả rằng : Khi cho nổ hạt nhân nguyên tử, tức là có phóng xạ, thì những tia phóng xạ của âm và dương điện tử có độ dài không bằng nhau. Độ dài của tia ly tử âm và ly tử dương có tỉ lệ 2/3. Khi đem một nguyên tử khác chặn các tia ly tử ấy, tia dương phát ra 3 tia nhỏ. Tia âm phát ra 2 tia.Như vậy, chân lý tương quan giữa hai lực – nói theo danh từ thông thường là âm-dương – căn bản trong trời đất vạn vật mà con người là một phần tử có một tỉ lệ là 2/3, nếu nói theo tả nhậm tức là âm đi trước. Cái cụ thể, yếu ớt , hữu hạn trước. Thì có thể nói trong ngôn ngữ Huyền Thọai tổ tiên ta gọi là Rồng – Tiên, Vuông – Tròn . Cũng như trên nghệ thuật khắc họa khảo cổ Tổ Tiên Việt đã trực thị Minh Triết 2-3 , mà ngày nay khoa học tối tân với bao dụng cụ tinh vi cũng chỉ chứng minh chân lý Vài-Ba này.

.   .Thật ra suy nghĩ sâu xa, thì ta có thể hiểu được, Minh Triết bắt đầu với Trực Giác, Tâm Linh, cho nên chân lý đến nhanh thần kỳ, nhiều khi chỉ trong một giây phút thần giao cảm ứng, trí tuệ thông suốt bao trùm vũ trụ, mà cả ngàn năm sử dụng lý trí của khoa học vật chất chưa đến được cái chân lý tận cùng ấy.

.     .Ngòai ra số 2 cộng với 3 là con số 5 là tổng hợp của cả hai yếu tính sống còn của đời sống, cho nên ta có thể gọi con số 5 là số thiêng liêng của Tâm Linh vì nó là số liên kết, giao chỉ được hai số 2 và 3 nền tảng kể trên . Nói cách khác, khi đạt quân bình 2-3 là đạt đạo của con số 5 một cách đúng liều lượng 2 Rồng 3 Tiên, 2 Vuông 3 Tròn. Hay nói theo ngôn ngữ ngày nay là 2 vật chất 3 tinh thần, 2 lý 3 tình. Nhưng nếu tổng cộng là 5 nhưng là 1 tinh thần + 4 vật chất hay 1 vật chất + 4 tinh thần, tức là duy vật hay duy linh đều là sự bất quân bình. Lý tưởng là Con Rồng Cháu Tiên, hay Tròn bao bọc Vuông, tức là 3 Tròn 2 Vuông, 3 Tiên 2 Rồng. Khi nào số 5 đạt mực độ dung hòa Thiên Quân thì phải đạt cái quân bình tự nhiên 2/3 như đã trình bày, thì 5 mới là con số nói lên đạo lý dân tộc . Như vậy xã hội duy vật của tư bản hay cộng sản chưa thực hiện được bản chất của Văn Hóa Việt, vì chưa xây dựng cuộc sống trên căn bản con số 5 huyền cơ của vũ trụ vạn vật mà tổ tiên đã trực thị một sớm mai của thời Khai Nguyên Tư Tưởng Việt.

.     .Thêm nữa, con số 9 cũng rất quan trọng trong văn hóa nước nhà. Số 9 mang ý nghĩa an vui, hạnh phúc. Ta nhớ lại từ ngữ Cửu Lạc, Cửu Lạc là số 9 an vui. Rồi thời kỳ kết tụ 9 chi nhánh của một dòng Bảo Giang – dòng sông xuất phát từ Tây Tạng huyền bí với rặng Hi Mã Lạp Sơn ngút ngàn – tại miền Tây Nam đất Việt, để thành dòng Cửu Long Giang mơ màng với con số 9 huyền cơ đã là giấc mơ đẹp tuyệt vời cho một mùa Hội Long Hoa. Long Hoa có phải là Rồng Việt nở Hoa? Đóa Hoa An Vi nở trên đất thiêng của Con Rồng Cháu Tiên Việt tộc? Bảo Giang Triết Vương xuất? Cửu Long và Cửu Lạc đều là ý nghĩa về con số 9 với niềm tin và hy vọng an vui thái hòa .

.     .Nếu chúng ta đã thấy số 2 và 3 là số của văn hóa Việt, mà mấy ngàn năm sau khoa học mới chứng minh được nhờ vào bao dụng cụ tinh vi, thì con số 9 An Vui với dòng Bảo Giang Cửu Long và Hội Long Hoa trên đất Việt, một trực thị Tâm Linh của Hồn Thiêng Sông Núi, Anh Linh Giống Nòi, có khi cũng không cần phải khoa học chứng minh một lần nữa. Khoa học là lý trí, dựa vào cụ thể, nên luôn chậm chạp. Nhưng tâm linh là trực giác, cái biết ngay lập tức, cảm ứng việc vũ trụ trong cái giao hòa thông thiên với lẽ vận hành tiến hóa, không qua thời gian hay quá trình trong phòng thí nghiệm. Cho nên không thể không trân trọng những con số huyền bí cơ trời vận nước.

.     .Nói đến Cơ Trời, chúng ta đã vừa tìm hiểu về Cơ của Trời qua những con số Huyền bí 2-3, số 5 và số 9 của Văn Hóa Nhân Bản Tâm Linh Việt.

.Và còn Vận nước, có lẽ chúng ta cũng thử nhận xét thêm về thế giới hôm nay, mà giữa trào lưu tòan cầu hóa về mọi mặt, vận nước nhỏ bé của chúng ta cũng không thể tách rời.

……Chúng ta thấy, truyền thống DUY LÝ khởi đầu tự Socrate đã phân đôi thế giới đối lập nhau, một có thật và một không thật, theo tinh thần gọi là nhị nguyên, đã tiêu diệt ý thức huyền thọai- gia tài tâm linh Hy lạp, đã bỏ rơi con người với tòan thể giá trị sống động của nó.Mấy thế kỷ gần đây, tinh thần duy lý lại được sự tiếp tay của khoa học kỹ thuật, cùng với giới tư bản vụ lợi đã đẩy nhanh nền văn minh duy vật một chiều đến bên bờ vưc thẳm:

Về Y học:

Y học theo lý tưởng tự nhiên là một ngành học để cứu đời, nhưng vì hiện nay nằm trong tay giới tư bản đầy óc trục lợi, nên thay vì chữa bệnh, thì những cách thức nuôi bệnh lại gia tăng, cộng với sự sản xuất, quảng cáo chi phối sự tiêu thụ thuốc men một cách bừa bãi, quá độ: Theo thống kê đầu thập niên 1980, riêng về thuốc Aspirin, cả nước Mỹ tiêu thụ khỏang 20,000 tấn mỗi năm, đổ đồng 255 viên cho một người. Trong 50 năm vừa qua, các lọai thuốc tâm thần như thuốc ngủ, thuốc an thần, kích thích, hoặc các lọai trụ sinh tiêu thụ gia tăng khủng khiếp.Đến nỗi các nhà nghiên cứu về xã hội Âu Châu đã báo động rằng số tiền chi phí về tâm thần nhiều hơn ngân sách quốc phòng.

Về nông nghiệp:

Thiên nhiên đáng lẽ là bà Mẹ dưỡng nuôi con người thì cũng bị giới tư bản lợi dụng. Sản xuất nông nghiệp không còn để giải quyết ưu tiên cho các nhu cầu của người dân địa phương, mà là để phục vụ trước nhất cho mục tiêu lợi nhuận của giới tư bản.

 ……Vì thế, sự canh tác phải lệ thuộc vào phân hóa học, thuốc diệt trùng. Điều này người nông dân phải từ bỏ lối canh tác không tốn kém dựa theo mặt trời, đất đai và các chu kỳ thiên nhiên; người tiêu thụ phải dùng sản phẩm đầy chất độc hại của hóa chất phân bón, rất có hại cho sức khỏe.Đó là chưa kể đến việc các thuốc diệt trùng, phân bón hóa học chẩy xuyên vào lòng đất, nhiễm độc nước uống, cùng bị trộn lẫn vào các chất lọc dầu hỏa có thể làm hư hại hệ thống miễn nhiễm của cơ thể con người.

…..Về đất đai, sự tiếp nhận phân bón hóa học từ năm này qua năm khác, khiến sự cân bằng trong lòng đất bị phá vỡ. Số lượng chất hữu cơ trong lòng đất bị giảm thiểu, khiến khả năng giữ độ ẩm của đất bị giảm theo. Đất mùn bị tiêu hao, độ xốp của đất bị sút giảm. Đất trở thành khô và chết, nên một mặt cần lọai máy cầy mạnh hơn, một mặt đất dễ bị xóay mòn bởi gió và nước. Đất mất dần mầu mỡ.

Về sự thay đổi khí hậu :

…..Tình trạng vừa trình bày ở trên đang xẩy ra hầu như khắp nơi trên thế giới ngày nay. Đặc biệt, các đại công ty liên quốc như Goodyear, Volkswagen, Nestlé…đã và đang ủi bằng phẳng hàng trăm triệu mẫu Anh trong rừng Amazon ở Ba Tây để nuôi gia súc trong mục tiêu xuất cảng. Các nhà môi sinh học đã cảnh cáo các hành vi trên của giới tư bản có thể gây ra các ra những cơn mưa như thác lũ cùng với ảnh hưởng của mặt trời vùng xích đạo có thể gây ra các phản ứng dây chuyền khiến khí hậu khắp nơi trên thế giới sẽ thay đổi một cách nghiêm trọng.

……Nguyên nhân thứ hai thường được đề cập tới là ảnh hưởng của các nhà kính(greenhouse effect). Trái đất nhận nguồn phát xạ (radiation) từ mặt trời phần lớn dưới dạng ánh sáng. Khỏang 1/3 số lượng phát xạ trên dội ngược lên không gian do mây mù, bụi bặm và ô nhiễm. Phần còn lại chạm mặt đất, bị trái đất hút vào, nhưng rồi bị đẩy lại lên không gian dưới dạng hơi nóng. Nhưng một phần hơi nóng đó bị giữ lại do các chất gas làm nên “greenhouse” bao gồm hơi nước, CO2, Methane, Nitrious, Oxyde, Ozone nằm ở phần dưới cuả bầu khí quyển. Kết quả là trái đất ấm hơn 3 độ Celsius với “ảnh hưởng nhà kính”.

……Ngòai ra, các cuộc nghiên cứu gần đây cho thấy là độ đặc của các chất CO2, Methane gia tăng rất nhiều từ các cuộc cách mạng kỹ nghệ (các chất khóang sản như than đá, dầu thô và gas thiên nhiên bị đốt cháy).

……Các sự thay đổi khí hậu sẽ gây tổn hại cho môi sinh, các ngành công nghiệp làm rừng, đánh cá, cũng như hạ tầng cơ sở các thành phố ven biển. Nhiều lọai cầm thú, thủy sản bị tiêu diệt.

……Các bệnh tật do muỗi ao, hồ, sông biển sẽ gia tăng.

……Quan trọng hơn cả, là sự kiện nhiệt độ không khí tăng lên có nguy cơ làm tan băng tuyết ở Nam, Bắc cực gây nên nạn lụt lội và tới một mức nào đó tạo sự bất quân bình và trái đất có thể đổi trục và nạn hồng thủy sẽ xẩy ra và tiêu hủy hòan tòan sự sống trên trái đất.

Hiểm họa chiến tranh:

……Chỉ trong vòng một thế kỷ qua, dưới sự lãnh đạo của văn minh Tây Phương, nhân lọai đã trải qua không biết bao nhiêu là cuộc chiến tranh: chiến tranh giữa các dân tộc da trắng với nhau qua Thế chiến I, Thế chiến II, chiến tranh thuộc địa, chiến tranh lạnh, chiến tranh chủng tộc, chiến tranh tôn giáo.Rồi mới đây là chiến tranh khủng bố.

…..,Chiến tranh luôn là vấn đề nghiêm trọng, nhưng đặc biệt ngày nay với sức tàn phá khủng khiếp, dễ dàng, nhanh chóng của vũ khí nguyên tử, hiểm họa diệt vong của con người đến bất cứ lúc nào.

 ……Trong bối cảnh tòan cầu như trên, ta thấy thế giới hôm nay đang trên bờ vực thẳm. Và với sự ngự trị của các thế lưc sau:

Sự đối nghịch của phe DUY THIÊN, BÁI VẬT của Hồi Giáo.
Sự thống trị của phe DUY VẬT, Ý HỆ của Tây Phương.
Tinh thần DU MỤC của Hoa Hán.

…..Như thế, ngoài việc hiểm hoạ về môi sinh, y tế, con người hôm nay sẽ phải trực diện một nguy cơ tự sát tập thể trong ba ảnh hưởng của các thế lực phi nhân trên. Hay là phải bừng lên một Ý THỨC SỐNG CÒN.

.    .Tinh thần NHÂN BẢN TÂM LINH của VIỆT TỘCTâm Thức Mới để đóng góp vào yêu cầu tồn sinh và vượt thóat ấy.
…..Con người sẽ tạo dựng một cuộc sống nhân sinh tốt đẹp hơn. Mà các tôn giáo thường gọi bằng những tên khác nhau.

.     .Như câu chuyện HỘI LONG HOA cuả Phật Giáo, VƯỜN ĐỊA ĐÀNG trong Thánh kinh của Thiên Chúa Giáo…

.      .Vườn Địa Đàng là tượng trưng cho Tâm Thức Con Người buổi sơ khai. Nơi đó, người và vạn vật, thú vật, cây cối, đều sống trong cảnh hòa đồng với nhau, không phân chia khác biệt. Đại diện cho lòai người chỉ có ông Adam và bà Eve mà thôi, cũng chưa biết phân biệt nam nữ. Hai người đầu tiên ấy sống trần truồng không biết e thẹn.Chúa Trời để hai người ấy ở vườn Eden có đủ tự do dùng các món ăn cũng như vật dụng, chỉ trừ trái của cây Thiện – Ác. Trái lệnh, Chúa sẽ đuổi ra khỏi vườn địa đàng. Nhưng vì bị con rắn cám dỗ, bà Eve hái một quả Thiện-Ác, thấy ngon, đem cho Adam cùng ăn. Thiện – Ác, Thị – Phi hiện lên rõ ràng, biết mình là nam hay nữ, nên cũng biết hổ thẹn, chạy đi tìm lá cây che thân. Chúa hiện lên quở mắng và đuổi ra khỏi vườn Eden đầy hạnh phúc vô tận và phải sống trong cõi đời đau khổ.

…….Câu truyện thần thọai trên chính là ý nghĩa của các giai đọan Tâm Thức của con người. Khi tâm thức ban sơ hồn nhiên còn chưa biết phân biệt tức là Tâm Không, không có cả Sắc- Không , nên là Sắc Sắc-Không Không. Hay là còn cảnh Rồng Tiên chưa ly biệt. Khi con người dùng lý trí sống trong sự phân biệt của tinh thần nhị nguyên, thì có phải quấy, thiện ác, lợi hại, mâu thuẫn đủ lọai, là bắt đầu đi vào thế giới của khổ đau, mất đi cái hạnh phúc vô tận trong tâm thức hòa đồng vạn vật ở vườn địa đàng. Cũng như khi nói chuyện phân biệt này nọ kia, như Rồng dưới nước, Tiên trên trời…thì cặp Rồng Tiên cũng phải chia tay, chia con.

…..Như vậy, gốc rễ cái tai họa của con người chính vì tinh thần nhị nguyên phân biệt. Trở về với tâm thức trẻ thơ mới đến được nước thiên đàng, tuy gọi tên khác nhau – Huyền Sử Việt gọi là “Cánh Đồng Tương”- nhưng cũng là trình độ tâm thức của Minh triết HÒA của Việt Đạo.

 …..Minh Triết thì gần với nhau, cũng như chân lý tuyệt đối thì chỉ có một chân lý. Nhưng con người trên hành trình đi tìm Chân Lý lại xuất phát từ những không gian, thời gian khác nhau. Khác nhau những điểm khởi hành, khác nhau những cơ duyên, nên con người có những phương tiện khác nhau, dù cùng chung một mục đích. Do đó, Minh Triết sẽ là cây cầu nối mọi phương tiện của các con đường tìm về Nhất Thể Tâm Linh. Triết Việt là Minh Triết nên có khả năng làm được nhịp cảm thông mầu nhiệm ấy, với những Con Số Huyền Cơ linh thiêng của linh hồn vũ trụ.

…….Trong lúc chờ đợi con số 9 thể nghiệm Hội Long Hoa, chúng ta hãy dọn tâm tư sống theo Đạo Việt với dấu chỉ Số Huyền Cơ 2-3, nghĩa là thực hiện cho đúng sử mệnh của Con Rồng Cháu Tiên. Một khi tâm hồn vươn lên tới trình độ hiểu biết được định luật chi phối vũ trụ, hiểu được linh hồn vũ trụ, linh hồn ta sẽ được giải thóat, sẽ được trở về hạnh phúc nơi vườn địa đàng. Xưa kia, chúng tôi thường ngạc nhiên khi nghe kể rằng người dân miền đồng bằng Sông Cửu Long chiều chiều bắc võng sau hè vừa ru con ngủ vừa chờ Hội Long Hoa. Mới đầu nghe còn lạ, nhưng sau tìm hiểu ra, tâm thức người dân quê miền Nam chân chất, nên niềm tin mau đến, nên cảm nhận Tin Mừng Tin Lành Long Hoa nhanh hơn tất cả các người dân địa phương khác.

…..Cùng chia sẻ niềm ước mơ, xin trao về Cửu Long Giang con số 9 Huyền Cơ. Quê Hương sẽ sang một thời đại mới… Mùa Văn Hóa thay Pháp Trị, Nhân Bản thay bạo lực, mùa Hoa Yêu Thương về trên Đất Mẹ. Con Mẹ thật sự là Con Rồng Cháu Tiên nên Hiền và Đẹp như giấc mơ .

…..Chúng tôi chỉ là những kẻ ươm trồng hạt nhân An Vi giữa mùa đông lạnh giá, gieo hạt An Vi với đôi tay nhỏ bé, giữa lúc giao mùa. Có thể chúng tôi sẽ không có cơ duyên để thấy một mùa Xuân, mùa Hội lớn trên đất Việt. Nhưng chúng tôi, vì AN VI, không làm vì kết quả việc làm. Thấy việc đáng làm thì làm, và chấp nhận mình chỉ là đàn quạ chịu rụng ít lông đầu, bắc cầu ô thước, cho Rồng Tiên không còn ly biệt, Vuông Tròn khỏi cách chia, Việt Đạo không xa đời. Cho có một ngày mai, Triết Việt trở về soi sáng đường Quê Hương có ánh bình minh, Rồng Việt vươn lên chào mùa Long Hoa kết tụ nơi đất thiêng có dòng Cửu Long Giang và con số 9 An Vui.

IMG.800…..

Hết: Những Số Huyền Cơ Của Văn Hóa Việt Xem Tiếp: Văn Minh Làng Quê Việt

Tìm Kiếm