Nước Trung Hoa Là Của Dân Tộc Việt – Phần 2

Lê văn Ẩn

Trước khi vào bài, xin bạn nghe bài “Việt Nam quê hương ngạo nghễ”, để lấy lại hào khí của dân tộc. Thưa bạn, tổ tiên của chúng ta là họ Hồng Bàng là giống dân phương nam, xuất hiện tại vùng phía nam của Á châu. Sở dĩ tôi chọn bài hát nầy là vì có câu viết trong bài : “Ta khuyên cháu con ta còn tiếp tục làm người, làm người huy hoàng phải chọn làm người dân nam…”. Thưa bạn, đã đến lúc chúng ta nhìn thẳng vào sử gia Trung Hoa và nói

Tìm Kiếm