ÔNG NGÔ ĐÌNH DIỆM TÁI ĐẮC CỬ NĂM NÀO ?

NHIỆM-KỲ TỔNG-THỐNG ĐỆ-NHẤT CỘNG-HOÀ

LÀ BAO NHIÊU NĂM ?

 

 

Theo Ông NGUYỄN VĂN MINH

(Cựu đại-ứy, biệt-phái tại Văn Phòng ông Cố Vấn Ngô Đình Cẩn):

 

“Tôi được Thượng Nghị Sĩ Lê Châu Lộc, nguyên Sĩ Quan Tùy Viên của Tổng Thống Diệm, hiện định cư tại Hoa Kỳ, kể lại:

“Năm 1959, sau khi đắc cử Tổng Thống nhiệm kỳ hai. Ba ngày sau khi có kết quả bầu cử,  Tổng Thống gọi tôi (Đại Úy Lộc) và Đại Úy Nguyễn Bằng (Sĩ Quan Cận Vệ), đi theo.  Tổng Thống đến các Chùa trong khu vực nội và ngoại thành Sài Gòn để cám ơn khối Phật Giáo đã ủng hộ ông…”

(Trích từ cuốn sách “Dòng Họ Ngô Đình: ước mơ chưa đạt” Chương 2.1)

Tức là nhiệm-kỳ tổng-thống (1959-1955=) 4 năm

 

 

Theo ông PHANXICO TRAN

(Cựu đồng pháo-thủ với Lê Châu Lộc, là Sĩ-Quan Tuỳ-Viên của Tổng-Thống Ngô Đình Diệm):

 

“Lê Châu Lộc…  ‘nói’ – vài lời đơn sơ về Tổng Thống Ngô Đình Diệm:

“Một lần năm 1962 sau cuộc bầu cử tổng thống lần thứ hai  Tổng Thống thức dậy lúc 5 giờ sáng, gọi Anh Lê Châu Lộc và tỏ ý muốn đến thăm Chùa Ấn Quang để cám ơn quí vị trụ trì đã tham dự cuộc bầu cử vừa qua…”

(Trích từ bài viết “Pháo thủ Lê Châu Lộc nói chuyện về Cố (late) Tổng Thống Ngô Đình Diệm” do Phanxico Tran <vneagle1@yahoo.com> phổ biến trên Net [BTGVQHVN-1&2] Date: Wednesday, June 3, 2009, 6:50 AM)

Tức là nhiệm-kỳ tổng-thống (1962-1955=) 7 năm

Trở Về 

 

Tìm Kiếm