ÔNG NGÔ ĐÌNH DIỆM VÀ PHE NHÓM

KHÔNG BIẾT GÌ TRƯỚC

VỀ CHÍNH-BIẾN 1-11-1963?

 

 

        Có một điều mà không ai là không thắc-mắc:  Ông Ngô Đình Diệm và phe nhóm không biết gì trước về cuộc chính-biến 1-11-1963 hay sao?  trong lúc mật-vụ chuyên-môn, nào là thuộc Sở Nghiên Cứu của Phủ Tổng-Thống, thuộc Tổng Nha Cảnh-Sát Công-An, thuộc Phủ Đặc-Ủy Trung-Ương Tình-Báo, thuộc Nha An-Ninh Quân-Đội, thuộc cả Bộ Thông-Tin, v.v…; tai+mắt thân-tín xông-xáo trong các đảng+đoàn, như Đảng Cần Lao, Quân Ủy Đảng, Phong Trào Cách Mạng Quốc Gia, Phong Trào Phụ Nữ Liên Đới Xã Hội, v.v…; tay+chân tự-nguyện dày đặc trong các tổ-chức công-cộng như Ấp Chiến Lược, Liên Gia, nghiệp-đoàn, thương-gia, lao-động, tôn-giáo, thanh-niên, sinh-viên học-sinh, v.v…

        Về phiá nội-bộ Miền Nam, chế-độ Ngô Đình Diệm đã đánh mất lòng dân, nhiều nhất là kể từ đầu thập-niên 1960, cụ-thể với các vụ:

               — 18 chính-trị-gia tên tuổi, gồm có Phan Khắc Sửu, Trần Văn Hương, Phan Huy Quát, Trần Văn Đỗ, v.v…, trong đó có đến 11 Tổng-Trưởng, Bộ-Trưởng cuả chính chính-phủ Đệ-Nhất Cộng-Hoà của ông Diệm, họp tại nhà hàng Caravelle, Saigon, vào ngày 26-4-1960, đã ra Tuyên-Ngôn phản-đối chế-độ độc-tài Ngô Đình Diệm, đòi ông thay-đổi chính-sách;

                — Lê Xuân Nhuận, tại hội-đường cơ-quan Cảnh-Sát Huế, trong buổi lễ Hai Bà Trưng, đã công-khai tố-cáo các sai+trái của chế-độ Ngô Đình Diệm;

               — Chế-độ Diệm đã bị đảo-chính hụt, vào ngày 11-11-1960, do Đại-Tá Nguyễn Chánh Thi, Chỉ-Huy-Trưởng Nhảy Dù, cầm đầu, với sự tham-dự của các Trung-Tá Nguyễn Triệu Hồng, Vương Văn Đông, các Thiếu-Tá Phan Trọng Chinh, Phạm Văn Liễu, Đại-Úy Phan Lạc Tuyên, Bác-Sĩ Phan Quang Đán, v.v…;

               — Dinh Độc-Lập đã bị ném bom, vào ngày 27-2-1962, do hai phi-công Phạm Phú Quốc và Nguyễn Văn Cử thực-hiện;

               — Hoà-Thượng Thích Quảng-Đức (và các vị khác) đã tự-thiêu, Phật-Tử khắp nơi đã xuống đường, vì chính quyền Diệm cấm treo cờ Phật-Giáo vào ngày lễ Phật-Đản, nổ chết người tại Đài Phát-Thanh Huế vào tối 8-5-1963, tổng-tấn-công chuà-chiền vào đêm 20-8-1963; v.v…

               — Ông+Bà Trần Văn Chương, Đại-Sứ tại Mỹ và Quan-Sát-Viên tại Liên-Hiệp-Quốc, là cha+mẹ đẻ của bà Ngô Đình Nhu, và thạc-sĩ Vũ Văn Mẫu, Ngoại-Trưởng và là cộng-sự-viên lâu năm nhất của Tổng-Thống Diệm, mà cũng đã quyết-liệt chống lại chế-độ họ Ngô; v.v…

        Đó là những tín-hiệu, những cảnh-báo trước, từ phía người dân Miền Nam.

        Còn về phía Hoa Kỳ thì họ đã triệu hồi đại sứ Frederick Nolting và thay thế bằng đại sứ Henry Cabot Lodge.  Ông đại sứ này rất nổi tiếng là chuyên viên tổ chức các cuộc đảo chính lật đổ các chính quyền độc tài (Tổng Thống Diệm không lẽ không thấy rõ ý-đồ và quyết-tâm của chính phủ Hoa Kỳ trong việc bổ-nhiệm ông này?  thế mà, ngày 21 tháng 8 năm 1963 là ngày đại sứ Henry Cabot Lodge sẽ đến Saigon thì ngày 20 tháng 8 năm 1963 Tổng Thống Diệm đã ra lệnh mở cuộc hành quân tổng tấn công “quét dọn” các chùa chiền, rõ ràng là để “dằn mặt” tức khiêu-khích ông đại sứ kiêm chuyên viên đảo chánh này!).

        Hoa-Kỳ đã thấy rõ tính-chất độc-tài hại dân của tập-đoàn họ Ngô và tinh-thần đối-kháng của sĩ-phu và quần-chúng Việt-Nam từ lâu, cũng như biết trước về dự-mưu đảo-chính cuả số tướng VNCH liên-hệ từ nhiều năm qua.  Thế nhưng mãi đến tháng 9-1963 Tổng Thống Kennedy mới trả lời báo-chí rằng muốn chiến-thắng Việt-Cộng thì phải thay-đổi chính-sách và nhân-sự cuả chính-phủ Ngô Đình Diệm, và đại-sứ Henry Cabot Lodge mới trực-tiếp đề-nghị Tổng-Thống NĐD cải-tổ (nhưng ông Diệm vẫn không nghe theo!)

Theo ký-giả TÚ GÀN

(Lữ Giang, Nguyễn Cần):

        “…  nếu ông Diệm ra đi và Bảy Viễn lên nắm quyền, Bảy Viễn sẽ cho thanh toán tất cả những người bấy lâu nay hợp tác với ông Diệm, lúc đó anh em sẽ trốn ở đâu?

       Ông Nhu nói rằng anh em muốn gì cứ vào nói chuyện thẳng với Thủ Tướng, còn ông phải liên lạc với Nha Trang và Huế yêu cầu cho lập ngay hai chiến khu, một ở Phan Rang và một ở Huế, để khi tình hình nguy ngập, anh em có thể vào đó ẩn nấp và tìm cách lật ngược lại thế cờ.

        Đến lúc này, ông Diệm đã nói với anh em rằng nếu bị mất chức, ông sẽ ở lại Việt Nam cầm đầu một đảng chính trị để tranh cử vào Quốc Hội và lật lại thế cờ.”

(trích từ bài viết Chuyện 50 Năm VNCH của Tú Gàn)

Tức là ngay từ những ngày mới lên làm Thủ Tướng, ông Diệm đã thấy rõ viễn-cảnh có thể mất chức, và cùng ông Nhu tính chuyện thành-lập chiến-khu, tìm cách lật lại thế cờ.

Theo linh-mục TRẦN VĂN KIỆM

(bạn thân từ thời còn lưu-lạc tại Hoa-Kỳ và từ 1954 phục-vụ với tư cách quan-sát-viên miễn phí của TT Diệm):

        <<Cần gì đại quân Mĩ phải kéo sang đây mà thêm đổ máu cho cả quân Mĩ cả nhân dân Việt từ Bắc vào Nam làm gì?  Thế rồi… ông (Diệm) quyết liệt từ chối đề nghị của Bạch cung. Ngày mùng 4 tháng chạp dương lịch năm 1960, Đại sứ Hoa kì Elbridge Durbrow, đánh điện về Hoa thịnh đốn: “It may be necessary to consider alternatives to Diem.”

 Tin lọt tới Hà nội, Bắc kinh và Mạc tư khoa!!!  Hoa kì thua trận Việt Nam từ ngày hôm ấy;  ông Diệm nhận án tử hình cũng ngày hôm ấy:  mùng 4 tháng chạp năm 1960!!!.??>>

 (trích từ hồi ký Có phải Hoa thịnh đốn đã đưa ông Diệm về làm Tổng thống Đệ nhất Cộng hòa Việt Nam? của L.m. An-tôn Trần văn Kiệm)

 Theo ký-giả TÚ GÀN:

        “Ngày 8.10.1963, Giáo sư Bửu Hội ra trước Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc trình bày đề nghị của chính phủ VNCH và xin Liên Hiệp Quốc cử một phái đoàn sang Việt Nam xem xét về vụ Phật Giáo.

Trên đường trở về Việt Nam, Giáo sư Bửu Hội và phái đoàn đã ghé Washington thăm Tòa Đại Sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ và thông báo một số chỉ thị cần thiết của Tổng Thống. Khi phái đoàn của Giáo Sư Bửu Hội vừa đến Washington thì Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã mời Giáo sư Bửu Hội đến nói chuyện. Nhưng khi phái đoàn đến thì Bộ Ngoại Giao bắt phái đoàn phải ngồi ở ngoài, chỉ mời riêng Giáo sư Bửu Hội vào nói chuyện với Thứ Trưởng Averell Harriman, người chủ mưu đảo chánh lật đổ Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Sau cuộc tiếp xúc, Giáo sư Bửu Hội cho phái đoàn biết Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ thuyết phục Giáo sư tuyên bố chống chế độ Ngô Đình Diệm và hứa sẽ cho làm Thủ Tướng sau khi chế độ Ngô Đình Diệm bị lật đổ. Giáo sư Bửu Hội chẳng những không đồng ý mà còn phái một đặc sứ trong phái đoàn về ngay Saigon báo tin cho Tổng Thống Ngô Đình Diệm biết. Sau đó, Giáo sư đã đích thân trở về Việt Nam báo cáo mọi việc đã xẩy ra.”

(Trích từ bài Thích Trí Quang và Giấc Mơ Lãnh Tụ – Saigon Nhỏ ngày 26.10.2001

Theo tiến sĩ LÂM LỄ TRINH

(cựu Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ dưới thời TT Ngô Đình Diệm):

        “Một âm mưu lật đổ Tổng Thống Diệm vào cuối tháng 8-1963:

Trong phiên họp ngày 31.8.1963, tại Bộ Ngoại giao, Hoa Thịnh Đốn, khi biết tin âm mưu lật đổ TT Diệm thất bại tuần lễ trước, Phó Tổng thống Lyndon Johnson bộc trực tuyên bố: . . .”

(trích từ bài 33 năm sau: Truyền thông Mỹ vẫn bóp méo Chiến Tranh VN – VNN, 29.4.08)

Theo ông ĐOÀN THÊM

(cựu Phụ-Tá Đổng-Lý Văn-Phòng Phủ Tổng-Thống Ngô Đình Diệm):

        “31-10-1963 –  Chuyên viên xây hầm trú ẩn trong sân dinh Gia Long (của Tổng Thống Ngô Đình Diệm) cho biết: đã hoàn tất công việc, và (nếu bị) bom 500 cân ném cũng không việc gì…”

(trích từ cuốn “Hai Mươi Năm Qua – Việc Từng Ngày (1945-1964)” của Đoàn Thêm, trang 365)

Tức là Tổng-Thống Diệm đã biết trước sẽ bị đại-nạn nên chuẩn-bị sẫn nơi trú-ẩn an-toàn… (tuy nhiên, chỉ có một đêm trước ngày định-mệnh 1-11-1963)

Theo luật-sư HOÀNG DUY HÙNG

(Nhà báo, nhà văn):

        <<Vào ngày 24-8-1963, Ngoại-Trưởng Hoa-Kỳ Dean Rusk gửi một điện-văn cho Đại-Sứ Hoa-Kỳ tại Việt-Nam là Henri Cabot Lodge khuyến-khích ông này lập kế-hoạch cho các tướng lật đổ chính-phủ Diệm.  Vào ngày 26-8-1963, Lodge hội-họp với Ủy-Ban Hành-Động tại Tòa Đại-Sứ Mỹ ở Saigon để trù tính một cuộc đảo-chính chống Diệm.

ING.505

        Tờ báo Anh-ngữ “The Times of Vietnam” (của Diệm & Nhu) ở Saigon, vào ngày 2-9-1963, đã đăng một bài loan tin rằng CIA (cơ-quan Tình-Báo Trung-Ương Hoa-Kỳ) đã xuất ra khoảng 10 đến 24 triệu đô-la để dùng vào kế-hoạch lật đổ chế-độ Diệm.  Vài tiếng đồng-hồ sau đó, một bàn tay bí-mật nào đó đã mua gọn hết cả 6,000 số báo.  Một tuần-lễ sau, bài báo nói trên lại được đăng lại, và tất cả các bản in lại cũng bị một bàn tay có quyền-lực lớn bí-mật mua tuốt và hủy trọn.>>

(trích từ tác phẩm A Common Quest for Vietnam’s Future – a brief of Vietnam War, the First and Second Republic of Vietnam của Hoàng Duy Hùng)

Như thế tức là các ông Diệm & Nhu đã có biết trước, chậm nhất là vào ngày 2-9-1963, rằng Hoa-Kỳ đã có kế-hoạch lật đổ mình rồi.

Trở Về

Tìm Kiếm