QUANG TRUNG HOÀNG ĐẾ3

 

TỰA LẦN SƠ BẢN

Ở đời muôn sự của chung,

Hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi

 

Lê đổ ! Chiêu Thống cầu viện nhà Thanh, chỉ là một lối “rước voi cõng rắn”.

Người Thanh thả sít bắt sộp, chực đớp nước Nam, chứ yêu gì Lê, ghét gì Nguyễn (Tây Sơn). Giá bây giờ không có vua Quang Trung thì nước ta ra sao?

Vậy công đuổi Tôn Sĩ Nghị, quét sạch hai mươi vạn quân Mãn Thanh, giữ vững tự do, chủ quyền và lĩnh thổ cho Việt Nam ở cuối thế kỷ mười tám, thật chẳng kém Lý đánh Tống, Trần phá Mông Cổ, Lê bình Ngô…

Vả, muốn cho nước mạnh, dân giàu vua Quang Trung lại mài nanh, dũa vuốt luyện tướng, rèn binh, định khôi phục lấy đất cũ, luân vong ở phía Bắc. Giá Ngài thêm thọ, đừng vội ôm chí mà thác thì nước ta sẽ lại ra sao?

Hết: trang 3, Xem Tiếp: trang 4

Tìm Kiếm