Thành Kính Tưởng Niệm Thầy- Lễ Giỗ thứ 24

.

TIỂU SỬ CỐ TRIẾT GIA LƯƠNG KIM ÐỊNH

                                            

Triết Gia Lương Kim Ðịnh sinh ngày 15-06-1915 tại làng Trung Thành tỉnh Nam Ðịnh. Sau khi tốt nghiệp Triết tại Giáo Hoàng Chủng Viện  Saint Albert le Grand, Ngài dạy Triết Tây Phương tại Ðại Chủng Viện Quần Phương, Bùi Chu  từ năm 1943-46 và viết tác phẩm đầu tiên “ Duy Vật và Duy Thực” ( Sách sau này bị thất lạc) . Sau đó, năm 1947 Ngài được cử đi du học ở Pháp nghiên cứu về Văn Minh Pháp, Xã Hội học, Triết Học và  Nho Giáo tại Học Viện Cao Học Trung Quốc Học ( Institut des Hautes Études Chinoises, Paris).

Trở về nước  năm 1958, Ngài dạy Triết Học tại Học Viện Lê Bảo Tịnh, Gia Ðịnh. Từ năm 1961-1975 , Ngài là Giáo Sư  Triết Ðông Phương tại Ðại Học Văn Khoa Sàigòn, Viện Ðại Học Vạn Hạnh, Minh Ðức, Thành Nhân, An Giang. Trong thời gian này, Ngài đã sáng tác 19 tác phẩm Triết Học với nội dung xây dựng một Chủ Ðạo Việt cho Dân Tộc, có tên ‘Triết Lý An Vi’ và ‘Việt Nho’.

Hình ảnh một vị Giáo Sư  du học từ  Âu Châu về, nhưng lúc nào cũng chỉ với chiếc áo dài trắng của một nhà Nho đi dạy học giữa khung cảnh Tây, Mỹ hoá của các trường Ðại Học  tại miền Nam; mười lăm năm  với biết bao Tâm Tình, Trí Tuệ gửi gấm vào một Bộ Sách ‘Triết Lý An Vi’, Giáo Sư Kim Ðịnh đã khơi sáng Ngọn LỬA VIỆTnhiệm mầu trong trái tim những người tuổi trẻ ưu tư giữa bao trào lưu vọng ngoại.

Vào cuối tháng 04/ 1975, giữa cơn quốc nạn, một người môn sinh  Trung Nghĩa đã tìm đến đưa Thầy bình an sang miền đất tự do. Và tại Hoa Kỳ, Ngài vẫn miệt mài tiếp tục nghiên cứu và sáng tác những công trình phục vụ Văn Hoá Dân Tộc.

Với phong thái của một nhà Nho luôn lạc quan, vui vẻ, với cốt cách của một  Tiên ông thanh thoát trong Ðạo Việt, Ngài  còn đi thuyết giảng khắp thế giới về  Chủ Ðạo Việt hầu làm sống lại cái Hồn Nước đang thoi thóp giữa cảnh nước mất nhà tan.

Ngài đã  ra đi  ngày 25-03-1997 trong đau yếu , bệnh hoạn, cô đơn  tại nhà hưu dưỡng  thuộc dòng Ðồng Công Hải Ngoại , Carthage, Missouri, để lại công trình một đời người là 32 tác phẩm Triết An Vi trong niềm Hoài Vọng Cố Hương và niềm Thao Thức Khôn Nguôi cho Tiền Ðồ Dân Tộc Việt.

Tìm Kiếm