…..

…..

THẦY và  BẠN

Album CD

 

Hình Ảnh Kỷ Niệm

từ Tư Liệu An Việt Houston

…..

 

Muốn sang thì bắc cầu kiều

Muốn con hay chữ thì yêu lấy Thầy

…..

Không Thầy đố mầy làm nên

…..

Dĩ VĂN hội hữu, dĩ hữu phụ NHÂN

…..

,,,,,

…..

Minh Triết Việt

2012

…..

Mời Xem

Tìm Kiếm