THIỀN AN VI

  AN VI và Tranh Thập Mục Ngưu Đồ
Bài Viết của Đông Lan
Thập Mục Ngưu Đồ ( mười bức tranh chăn trâu) của Thiền Tông có nội dung tương tự Ba đoạn đường Tu tập của AN VI:
Hữu Vi- Sai Tâm bắt Tâm; Vô Vi- Tâm Vô Tâm; An
Vi- Bình Thường Tâm.…..…..

…..

…..

Đọc tiếp

   HỒN DÂN TỘC
Ảnh của Cao Tường
Sức Sống Việt Nam qua đọt trúc chụp trên Núi
Tản, nơi Tản Viên Sơn Thánh đã luyện được
Sách Ước Gậy Thần bằng Chân Không Diệu
Hữu.
Thân con cây trúc tầm thường
Được thành ống sáo thở hương tình Người.

      (Cao Tường)

   THUỞ RỒNG TIÊN
Ảnh của Nguyễn Ngọc Danh
Cõi Bình An
Em sẽ múa điệu Văn Lang Vũ Bộ
Nhịp trống đồng gọi màu nắng ca dao
Đời An Vi bên ruộng lúa rì rào
Ru Em ngủ trong lòng nôi Lạc Việt.
   ĐI VÀO HUYỀN NHIỆM
Ảnh của Cao Tường – tại sườn núi Rainier,  Washington…….

…..

Hãy để giữa lòng bạn một khoảng trống
Cho gió trời nhảy múa thổi vi vu.

(Kahlil Gibran, The Prophet )

 

CON ĐƯỜNG ÍT NGƯỜI ĐI

The Road Less Traveled

Ảnh của Cao Tường

Từ nét văn hóa Việt khi đọc “Con Đường Ít Người Đi” của M. Scott Peck (The Road Less Traveled)

Con đường nghiền nát trầu cau
Nên màu đỏ thắm nên màu sắt son.

Cao Tường

(Nguồn : ‘dunglac.org’)

 

THIỀN AN VI & KHOA HỌC…..………     ……..Bài Viết của Đông Lan

Ngày nay, Khoa Học minh chứng sự Hiệu Nghiệm của Thiền: Ngồi Thiền mà định được tâm, bạch huyết cầu sẽ gia tăng, hệ miễn nhiễm mạnh hơn, và có khả năng chống lại vi khuẩn và vi trùng; hai “đạo binh” nầy là  đầu mối chính của nhiều bệnh tật

.…..

Đọc tiếp

  PHƯƠNG PHÁP XẢ: SAWA-SANA
Bài Viết của Đông Lan…..Triết Lý An Vi giới thiệu một phương pháp đầu tiên để tập trung tư tưởng trên lộ trình Qui Tâm. Đó là Phép Xả hay là Phép nghỉ toàn diện làm thư dãn thân thể, rất có ích cho việc suy tư chân thực.…..

Đọc tiếp

TRIẾT LÝ AN VI và PHÉP THIỀN CHỈ QUÁN
Bài Viết của Đông Lan
Triết Lý An Vi chỉ giới thiệu phần đơn giản của phép tu Thiền Chỉ Quán khi ta tiếp duyên đối cảnh, có nghĩa là khi thân xác ta sinh hoạt…Đó gọi là phép trải duyên tu chỉ quán.

Phép trải duyên tu chỉ quán áp dụng khi: đi, đứng, ngồi, nằm, làm và nói.


Đọc tiếp                                                     

  AN VI VỚI PHÉP THỂ DỤC TRỢ DUYÊN…..………     ……..…..Bài Viết của Đông Lan

Triết Lý An Vi là lộ trình Qui Tâm theo 3 bước: Chỉ , Ðịnh, Tĩnh. An là trạng thái chiêm ngưỡng Ðóa Hoa Tâm khai mở. Là thế giới của giác ngộ Thể Ðồng của Ðạo Huyền Vi Nhiệm Mầu Vốn Không Lời

.…..

Đọc tiếp

NGŨ ĐỨC TÂM AN
Bài Viết của Đông Lan

Trên lộ trình Qui Tâm, An Vi còn áp dụng triết lý Ngũ Hành trong việc định tríthiền tịnh để giác ngộ Tâm An. Đó là Ngũ Đức: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín….. Cần mẫn thực hành, có khi cho đến hết đời cũng chưa thấy xong…..Tuy suốt đời bận rộn tu theo Ngũ Đức, nhưng Người Nhân Chủ An Vi không chán nản, ngược lại càng cảm thấy đời sống ý nghĩa hơn, phong phú hơn, giầu sức sống hơn. Tâm An như cánh hoa, lan tỏa những hương thơm, ánh sáng và sắc mầu của Đạo.

Đọc tiếp

Tìm Kiếm