…..

Thư Tường Trình về Tấm Hình Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ trên báo Đồng Hành

 

Tuệ NguyênNguyễn Minh Huy

Texas ngày 9-8-2015

Kính gởi quý đồng hương Phật tử quan tâm đến hiện tình GHPGVNTN

Kính thưa quý vị,

Trong hai tuần qua, hai Thông Cáo Báo Chí (TCBC) xuất phát từ Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế (PTTPGQT) của ông Võ Văn Ái, gởi ra trên Internet, đã gây hoang mang cho đồng hương Phật tử đang quan tâm và ủng hộ GHPGVNTN.

Với tư cách Chánh Văn Phòng, Văn Phòng Thường Trực GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ và là một trong những người trực tiếp điều hành Nguyệt San Đồng Hành, chúng tôi xin được trả lời và nêu ý kiến về “Thông Báo Khẩn” trong TCBC do ông Võ Văn Ái gởi ra ngày 25.07.2015, liên quan đến bức hình của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ đăng trên Đồng Hành số 3. Chúng tôi xin được trích nguyên văn đoạn mào đầu của ông Võ Văn Ái:

PARIS, ngày 24.7.2015 (PTTPGQT) – Gần đây, người chủ trương báo Đồng Hành cho phổ biến trên mạng Internet bức hình Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ đang ngồi đọc báo Đồng Hành, với lời viết chú dẫn như sau:

Trải bao khó khăn, Đồng Hành số 1 đã lọt vào được Thanh Minh Thiền Viện, nơi Đức Tăng Thống đang bị cấm cố. Ngài rất hoan hỉ tán thán công đức của Thượng tọa Chủ tịch Văn Phòng 2 đã bỏ nhiều công sức thực hiện Đồng Hành làm phương tiện hoằng pháp và quảng bá đường hướng, lập trường của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất trong công cuộc vận động cho Dân chủ, Nhân quyền và Tự do tôn giáo cho Việt Nam”.

Những dòng chữ trên đây hoàn toàn sai sự thật, nếu không muốn nói là bịa đặt, theo lời Viện Hóa Đạo. Vì lý do nghiêm trọng này, mà Viện Hoá Đạo trong nước thừa lệnh Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ viết Thư Khẩn, số tham chiếu 35/VHĐ/QVT, ấn ký ngày 22-7-2015, gửi Thượng tọa Thích Giác Đẳng, Quyền Chủ tịch Văn phòng II Viện Hóa Đạo, để yêu cầu: “Thượng Tọa Quyền Chủ Tịch ra lệnh ngưng ngay việc phổ biến bức hình và lời tán dương không thật là của Đức Tăng Thống trên mạng hay trên tờ báo Đồng Hành vốn không phải là cơ quan phát ngôn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Nếu đã phổ biến rồi trên mạng thì xin có lời đính chính ngay, nếu đã in rồi thì xin huỷ ngay trang có bức hình và lời tán dương không thật ấy”. (hết trích)

Trong văn thư chính thức do Hòa thượng Thích Thanh Quang ký với tư cách là Quyền Viện Trưởng Viện Hóa Đạo có câu: “Sự lạm dụng hình ảnh và những lời nói không thật này làm cho Ngài rất bức xúc, nên Ngài khiển trách Viện Hóa Đạo và Tổng Vụ Truyền Thông không theo dõi cũng như kiểm tra Phật sự của Văn Phòng II VHĐ…”

Theo lời mào đầu của Gs Võ Văn Ái, và toàn bản văn “Thông Báo Khẩn” của Viện Hóa Đạo, có ba vấn đề:
1) Lời tán dương có hoàn toàn sai sự thật không?
2) Nguyên tắc hành chánh: thư đi tin lại giữa các bộ phận trong một tổ chức,
3) Văn Phòng II có phải xin phép Viện Hóa Đạo ra tờ báo Đồng Hành không?

Xin được trả lời từng vấn đề một:

  1. Lời tán dương có hoàn toàn sai sự thật không?
  2. INK.415
 
“Trải bao khó khăn, Đồng Hành số 1 đã lọt vào được Thanh Minh Thiền Viện, nơi Đức Tăng Thống đang bị cấm cố. Ngài rất hoan hỉ tán thán công đức của Thượng tọa Chủ tịch Văn Phòng 2 đã bỏ nhiều công sức thực hiện Đồng Hành làm phương tiện hoằng pháp và quảng bá đường hướng, lập trường của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất trong công cuộc vận động cho Dân chủ, Nhân quyền và Tự do tôn giáo cho Việt Nam”.

Bức hình đáng giá ngàn lời nói. Ngài Tăng Thống quả thật đang ngồi đọc báo trong trạng thái nhẹ nhàng, hoan hỷ trả lời được phần nào câu hỏi. Còn một thứ giá trị hơn nữa là clip video do cô Ngọc Hân thu lại, và lời tường thuật của cô về những gì Ngài nói. Ngài quả thật đã ân cần hỏi han và yêu cầu duy trì tờ báo. Vậy thì một lời tán dương của vị Tăng Thống với thuộc cấp của Ngài là Q. Chủ tịch Văn Phòng II có gì sai trái mà Gs Võ Văn Ái qua bàn tay của Viện Hóa Đạo phải ra “Thông Báo Khẩn” để rút tấm hình – nói là Ngài Tăng Thống “bức xúc”, ngược lại với những gì đã thấy trên hình, trên video và lời chứng của cô Ngọc Hân. Viện Hóa Đạo và ông Võ Văn Ái có thể đem Ngài Tăng Thống ra để bôi bác như thế chăng? Chúng tôi tin rằng, là Tăng Thống, Ngài lo chuyện nước non, Đạo Pháp, Dân Tộc, hơi đâu phải “bức xúc” tới chuyện tấm hình!

Ông Võ Văn Ái quá xem thường thức giả, độc giả khi dàn dựng lên màn kịch này. Ông có thể phỉnh gạt Ngài Tăng Thống vì Ngài sống trong 4 bức tường nhưng ông Ái không phỉnh gạt được quần chúng Phật tử ở xứ tự do. Ai cũng biết Thượng tọa Giác Đẳng là tu sĩ có phẩm hạnh, không đối đầu, không hơn thua, không minh oan khi bị hàm oan, nhất là muốn giữ gìn uy tín cho Ngài Tăng Thống và cho Giáo hội nên TT. không đưa ra bằng chứng Ngài Tăng Thống đã nói những gì. Ông Ái có thể đắc thắng hạ gục được TT. Giác Đẳng nhưng người thua cuộc là GHPGVNTN. Rồi đây không ai thèm đọc những TCBC của PTTPGQT, những tấm lòng hằng tâm hằng sản giúp đỡ Giáo hội lâu nay sẽ rút lui vì họ biết rằng công của đóng góp rồi cũng biến thành mây khói do lối điều hành Giáo hội bằng những TCBC vô tội vạ của ông Võ Văn Ái.

  1. Nguyên tắc hành chánh ở đâu?

Nếu quả thật Ngài Tăng Thống có “bức xúc” có chỉ thị cho Viện Hóa Đạo yêu cầu TT. Giác Đẳng rút tấm hình xuống thì chỉ cần một thư riêng, một cú điện thoại là xong, đâu cần Phòng Thông Tin PGQT phải ra TCBC, bố cáo cho năm châu bốn bể đều biết. Được biết Gs võ Văn Ái là nhà “đại trí thức”, rành ngoại ngữ, sao ông không dịch ra Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Tàu, Miên, Ấn Độ… trình lên đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, diễn đàn các nước NGO, quốc hội Hoa Kỳ, Âu châu, Ma rốc, … để cho toàn thế giới biết là Ngài Tăng Thống của GHPGVNTN đang “bức xúc” vì … tấm hình trên tờ báo Đồng Hành.

Nếu “Thông Báo Khẩn” yêu cầu rút tấm hình là có thật thì cũng chỉ là văn thư điều hành công việc trong một tổ chức, hay một chính phủ. Ví dụ, nếu TT Obama có một văn thư khiển trách hay ra mệnh lệnh cho một vị tướng đang cầm quân ngoài mặt trận thì ông Obama chỉ cần gởi riêng hay nhờ người liên lạc đưa thư cho vị tướng đó mà thôi, đâu cần thông báo cho người dân khắp thế giới. Trong trường hợp này Hòa thượng Quyền Viện Trưởng Thích Thanh Quang chỉ cần nhấp con chuột là thư sẽ chạy thẳng vào máy của Thượng tọa Thích Giác Đẳng Q. Chủ tịch Văn Phòng II. Nếu Ngài Q. Viện trưởng không nhấp được chuột thì nhờ đạo hữu Tổng Thư Ký Lê Công Cầu nhấp giùm, hà cớ gì phải cho thư đi vòng qua Paris để Gs Giám Đốc PTTPGQT phải nhọc công ba điều bốn chuyện mào đầu rồi mới cho đi Mỹ. Thì ra PTTPGQT xưa nay không chỉ lo việc Quốc tế mà lo luôn việc nội bộ. Tổng vụ Truyền thông không chỉ lo việc truyền thông mà còn kiêm luôn việc “quản lý” các hoạt động của VPII VHĐ.

Lại nữa, nếu Viện Hóa Đạo muốn cho “Thông Báo Khẩn” lòng vòng qua Paris để PTTPGQT có dịp chứng tỏ cái uy của mình với Tăng Ni, Phật tử thì cứ làm, nhưng PTTPGQT phải tôn trọng nguyên tắc hành chánh tối thiểu là chuyển nó tới đúng địa chỉ người nhận, đằng này PTTPGQT đem nó đi xả rác trên các diễn đàn ảo, làm cho bà con ơi ới bảo nhau có “thư đi lạc”.

Có nhiều người đặt vấn đề: một nhà “đại trí thức” như Gs Võ Văn Ái làm sao mà không hiểu nguyên tắc hành chánh? Gs Ái đã có câu trả lời: ta chỉ tuân lịnh của Viện Hóa Đạo mà thôi. Vậy là PTTPGQT vấy mớ bùn sang ao Viện Hóa Đạo. Như vậy thì hoặc là Viện Hóa Đạo sai, hoặc PTTPGQT sai, và một “Thông Báo Khẩn Khẩn” kèm thư xin lỗi là cần thiết để rút lại “Thông Báo Khẩn” sai lệch về nội dung và nguyên tắc hành chánh. Hà cớ gì cứ đổ tội lên đầu TT Thích Giác Đẳng và Ban Biên Tập tờ Đồng Hành là những ký giả có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề báo, viết đúng sự thật theo những gì được nghe và được thấy.

  1. Văn Phòng II ra báo có phải xin phép Viện Hóa Đạo không?

Cũng trong “Thông Báo Khẩn” có đề cập tới việc tờ báo Đồng Hành ra đời mà không xin phép Viện Hóa Đạo, không thông qua Tổng Vụ Truyền Thông hay nói rõ hơn là Gs giám đốc PTTPGQT. Nghĩ cũng lạ, Đồng Hành là tờ báo của Văn Phòng II, cùng với chương trình TV và Radio để chuyển tải tin tức sinh hoạt của VPII, vì vậy nó chỉ cần sự đồng thuận trong nội bộ Văn Phòng II là đủ, sao lại phải xin phép Viện Hóa Đạo? Tìm đọc mờ mắt trong hiến chương cũng không thấy đoạn nào qui định Văn Phòng II ở Hải ngoại muốn ra tờ báo phải xin phép Viện Hóa Đạo tại VN hay Tổng vụ Truyền thông bên Paris. Chẳng lẽ nào kịch cỡm đến độ người mẹ muốn sanh con phải đi xin phép bà ngoại, bà cho phép đẻ mới được quyền đẻ, bà không cho phép mà đẻ là coi như đứa con vô thừa nhận, và người mẹ phải chịu đòn?

Đó là về lý. Nói về tình thì quả thật những Uy Viên Công Cán của Giáo Hội còn nhớ rõ tại buổi họp ngày 28.02.2015, tại trụ sở CĐNVQG Dallas nhân buổi hội luận Hiện Tình GHPGVNTN, Gs Võ văn Ái đã đồng tình với mọi người rằng VPII cần có các phương tiện truyền thông như báo, TV, Radio của VPII. Sau đó việc xuất bản tờ báo được lập đi lập lại trong các phiên họp hàng tuần của VPII, có mặt ông Võ Văn Ái, vậy mà bây giờ ông dám lộng ngôn không hề hay biết gì về tờ báo. Ông cũng quên rằng chính ông đã có những lời tán thán TT Giác Đẳng có sáng kiến trong việc tạo lập các phương tiện truyền thông cho Giáo Hội. Phải chăng “Khi thương trái ấu cũng tròn”, ông đã ca tụng TT Giác Đẳng lên tận mây xanh; “khi ghét bồ hòn thì cũng méo” nên ông lập mưu dìm thượng tọa xuống bùn. Đây là hành động đưa GHPGVNTN tới chỗ tan rã.

Nói gần nói xa chẳng qua nói thiệt: tờ Đồng Hành chỉ là diện, mà ông Chủ tịch VPII Thích Giác Đẳng mới là điểm vì Ngài dám cãi lời Siêu Tăng Thống Võ Văn Ái.

Tại sao TT. Giác Đẳng cãi lời Siêu Tăng Thống? Chữ Siêu Tăng Thống xuất phát từ đâu? (Sẽ rất ngạc nhiên khi biết được điều này) Xin quý đồng hương, Phật tử đón đọc trong nay mai .

Tuệ Nguyên Nguyễn Minh Huy
Chánh Văn Phòng, Văn Phòng Thường Trực GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ

[Lãnh Vực]

 

Tìm Kiếm