TÌNH YÊU

ĐỨC THẦY

INK.195

                                                                                    

       Ta Có Tình Yêu Rất Đượm Nồng

Yêu Đời Yêu Lẫn Cả Non Sông

      Tình Yêu Chan Chứa Trên Hoàn Vũ

             Không Thể Yêu Riêng Khách Má Hồng

 

                                       Nếu Khách Má Hồng Muốn Được Yêu

                                Thì Trong Tâm Trí Hãy Xoay Chiều

                                Hướng Về Phụng Sự Cho Nhơn Loại

                         Sẽ Gặp Tình Ta Trong Khối Yêu

 

                        Ta Đã Đa Mang Một Khối Tình

                            Dường Như Thệ Hải Với Sơn Minh

                         Tình Yêu Mà Chẳng Riêng Ai Cả

                                      Yêu Khắp Muôn Loài Lẫn Chúng Sinh.

            Đức Huỳnh Giáo Chủ

          (Miền Đông, 1946)

[Tác Giả] [Lãnh Vực]

Tìm Kiếm