TORTURE (Tra Khảo)

Lão Nông

…..

Jeremiah Andrew Denton, Jr. Thượng nghị sĩ từ bang Alabama, Hoa Kỳ
 Ông sinh ngày 15 tháng Bảy năm 1924.
Ông vừa mất ngày 28 tháng Ba năm 2014.
…..
Ông từng là Đại úy Phi Công trong lực lượng Hải quân Mỹ, tham gia cuộc chiến Việt Nam.
…..
Ông cũng từng 8 năm làm khách của Hilton Hotel! (cách các phi công gọi nhà tù Hỏa Lò, Hà Nội).
…..
Ông là người đã tận dụng thành công cơ hội trả lời phỏng vấn truyền hình (kịch bản do chính quyền Hà Nội sắp đặt), trở thành người đầu tiên thông báo cho cả thế giới bên ngoài biết rằng các tù binh chiến tranh (POW) ở Bắc Việt bị tra khảo.  
Trước ống kính ghi hình, mặc dù phải trả lời các câu hỏi theo sự biên tập sẵn, nhưng ông vẫn tìm ra cách để thực hiện được kịch bản của riêng mình – quả đúng là một chiêu “Gậy ông đập lưng ông” thâm hậu! Bằng các cử động chớp mở mắt dài, ngắn kết hợp ngữ cảnh, ông đã truyền đi tín hiệu Morse: 
…..
“ T-O-R-T-U-R-E ” : “ TRA KHẢO ”!
…..
…..
  (Xin xem video tại: http://www.youtube.com/watch?v=BgelmcOdS38)
…..
Thế giới sẽ còn nhớ đến và khâm phục một tù nhân thông minh, một nhà “Morse học ứng dụng” tầm cỡ!
…..
————————————— Tham Khảo: 
Bảng tín hiệu Morse:
(Nguồn: Dân Luận)
[Lãnh Vực]
Tìm Kiếm